Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Anketa listů Zdravotní Medicína (MF) : Oddlužování nemocnic.

Kdy dojde na systémové kroky?
Vláda ČR schválila na konci července jednorázový finanční příspěvek ve výši 700 milionů korun pro pražskou Nemocnici Na Bulovce a brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny. Finance budou poskytnuty z vládní rozpočtové rezervy. Ministr zdravotnictví ovšem sám přiznal, že šlo o nesystémový krok.
 

Jiří Skalický:

Opravdu jde o nesystémový krok. Systémové řešení je zejména pro nemocnice této velikosti komplikované. Zcela určitě musí jít o úzkou spolupráci vlastníků, plátců zdravotního pojištění nebo zdravotních pojišťoven, managementu těchto nemocnic a ministerstva zdravotnictví. Plátci zdravotního pojištění a MZ by měli dát jasné zadání pro tyto nemocnice („co se od nich chce“), např. rozsah péče, specializace, dostupnost.
Chci upozornit, že úhradová vyhláška MZ na letošní rok byla zcela jednoznačně nastavena ve prospěch nemocnic, a pokud si management těchto zařízení nedokáže s takto výhodně nastavenou situací poradit, je to opravdu na jednání výše uvedených subjektů/stran. Tato situace je naprosto typická pro pražské a brněnské zdravotnictví, kdy v této problematice do dneška nikdo nedokázal udělat pořádek.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK