Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Oficiální delegace míří do Dánska

Ve dnech 24. - 26. listopadu 2014 se uskuteční oficiální pracovní cesta členů Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny v Dánsku. Kromě setkání se členy dánského výboru čeká na české poslance řada pracovních jednání a exkurzí. Členové výboru budou jednat na dánském ministerstvu zdravotnictví, navštíví vybrané nemocnice a zúčastní se prezentace na Státním ústavu sér nebo v kodaňském biovědeckém parku.

"Zajímat se budeme především o organizaci sítě zdravotní péče a o provázanost ambulatní a nemocniční péče. Osobně mě také zajímá systém financování zdravotní péče v Dánsku, systém pojištění a způsob platebe za zdravotní péči," shrnul cíle cesty poslanec a člen Výboru pro zdravotnictví Jiří Skalický.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK