Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

V Dánsku se nebáli snížit počet nemocnic a zavést elektronické zdravotní karty

Dánsko Parlament webPřed několika málo dny navštívili členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Dánsko. Setkali se nejen se svými protějšky v tamním parlamentu, ale především čerpali zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Člena výboru, poslance Jiřího Skalického zaujala elektronizace zdravotnictví, efektivní počet nemocničních lůžek i špičkové biotechnologické zařízení v Kodani.

 

V rámci dvoudenní návštěvy jednali členové výboru pro zdravotnictví na ministerstvu zdravotnictví v Kodani, navštívili několik nemocnic i špičkový biotechnologický park Copenhagen Biosciences Park (COBIS) v Kodani. Poslanec Jiří Skalický, jako člen správní rady VZP, se mimo jiné zajímal i o systém úhrad zdravotní péče. „V Dánsku systém zdravotního pojištění funguje jinak než u nás. Zatímco v České republice je zdravotnictví financováno přes zdravotní pojišťovny, v Dánsku jsou peníze pro zdravotnictví přímou součástí daní. Mimochodem v Dánsku je jedno z nejvyšších zdanění v Evropě, a to cca 60%. I když tam nyní diskutují i o tzv. komerčním zdravotním připojištění,“ říká poslanec Jiří Skalický.

Nositelem zdravotní péče v Dánsku jsou regiony, nikoli ministerstvo zdravotnictví. I v této severské zemi se ale potýkají s rozporem mezi náklady a potřebami zdravotnictví. „Zajímavé je, že během deseti let se nebáli snížit počty nemocničních lůžek o více jak třetinu a zjistili, že i tak je jejich počet dostačující. Mnohem zajímavější skutečností pro mne je ale fakt, že v Dánsku zcela bez problémů fungují elektronické zdravotní karty. Pouze dva lékaři v celé zemi nemají počítač! V České republice je to podle sdělení České lékařské komory asi 20% lékařů, tedy přibližně 8 tisíc lékařů, kteří nemohou nebo nechtějí používat počítačovou techniku,“ konstatuje Jiří Skalický.

Podnětnou byla i návštěva Copenhagen Biosciences Park (COBIS), což je špičkové biotechnologické zařízení. COBIS spolupracuje nejen s nemocnicemi na vývoji zdravotnických prostředků, ale zaměřuje se také na segment tzv. Live Science („živé vědy“) či kvalitu potravin. V tomto zařízení pracují odborníci nejen z Dánska, ale i z velké části severozápadní Evropy. COBIS úzce spolupracuje mimo jiné i s odborníky z univerzitní nemocnice v Kodani (Rigshospitalet), kde se čeští poslanci také seznámili se systémem záchytu onkologicky nemocných pacientů a možnostmi včasné diagnostiky a léčby. „Tato nemocnice je nejmodernějším zdravotnickým zařízením v celém Dánsku. A říká se jí též „královská nemocnice“, protože se zde narodili všichni královští potomci,“ přidává zajímavost z Dánska Jiří Skalický.

Dánsko Parlament web

Dánsko zdravotnictví web


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK