Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Jiří Skalický podpořil Tříkrálovou sbírku

trikralova sbirka 2015 2Tříkráloví koledníci navštívili kancelář poslance Jiřího Skalického a neodcházeli s prázdnou. Jako každý rok si odnesli finanční příspěvek pro dobrou věc. Sbírku už popatnácté pořádá Charita Česká republika a její výtěžek je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V Pardubicích konkrétně pomoc směřuje na rekonstrukci objektu pro ambulantní odlehčovací služby v Mikulovicích, na rozvoj hospicové péče i na rozvoj sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi. Ze zahraničních projektů pardubická charita podpoří humanitární projekty v Indii.

trikralova sbirka 2015 2

trikralova sbirka 2015 1


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK