Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Jakou regulaci ve zdravotnictví chceme mít?

Pod záštitou poslance a člena Výboru pro zdravotnictví Jiřího Skalického se v úterý 13. ledna v Praze uskuteční kulatý stůl na téma regulací ve zdravotnictví. O aktuálním tématu budou diskutovat zástupci ministerstva zdravotnictví, lékařské i lékárnické komory, Státního úřadu pro kontrolu léčiv či asociace farmaceutických firem.

V diskuzních panelech budou účastníci hledat odpovědi na otázky, zda a jakou regulaci obor potřebuje a chce. „Kulatý stůl se bude ptát, jakou regulaci ve zdravotnictví vlastně chceme mít. Chceme regulaci shora, nebo zevnitř?,“ přibližuje základní téma kulatého stolu poslanec Jiří Skalický. Hlavní body diskuze se budou zabývat vysokou mírou regulace či etickými kodexy, které si jednotliví účastníci systému postupně vyvinuli jako svá vnitřní pravidla autoregulace. V mnoha zemích jsou tato vnitřní pravidla oceňována a uznávána i regulátory. V České republice je snaha regulovat systém „shora“. Zákony nezohledňují již existující pravidla autoregulace, přestože některé subjekty jdou v samoregulaci ještě dál než požaduje česká legislativa. Stále direktivnější normy mohou bránit pacientům v přístupu k informacím o jejich chorobě či možnostech léčby, ale také přístupu lékařům k informacím o specifických nových terapeutických modalitách. Kulatý stůl bude hledat hranici mezi reklamou a právem na informace a také mezi přirozenými obchodními vztahy a klientelismem.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK