Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Pardubické letiště v poslanecké sněmovně

letiste pardubice maleNa pravidelném lednovém jednání poslaneckého Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku byla mimo jiné tématem problematika regionálních letišť. Pardubice patří mezi pět páteřních civilních letišť v České republice, a proto se hovořilo i o nich. Informace z pardubického letiště přednesl ředitel společnosti East Bohemian Airport, a.s. (EBA) Michal Červinka. Prezentaci pozorně naslouchal i dřívější dlouholetý předseda představenstva této společnosti Jiří Skalický, dnes člen podvýboru.

Na jednání se hovořilo o současném stavu regionálních letišť a jejich budoucnosti. Členové podvýboru i zástupci jednotlivých letišť apelovali na Ministerstvo dopravy, aby se v připravovaném zákonu o letecké dopravě v České republice intenzivně věnovalo také koncepci rozvoje regionálních letišť. „Dobré regionální letiště je základem pro rozvoj regionu, jeho podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch i kulturu,“ je přesvědčen poslanec Jiří Skalický. Letiště Pardubice je přijímáno jako pevný pilíř páteřní sítě České republiky. Navíc tu bez problémů funguje společný civilní a armádní provoz. „Od zástupce ministerstva obrany jsem velmi rád vyslechl pozitivní hodnocení spolupráce společnosti EBA s armádou. Za poslední roky se podařilo navázat velmi dobrý, pragmatický vztah. Jako člen Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny hodlám tuto spolupráci i nadále rozvíjet,“ říká Jiří Skalický. Informace o pardubickém letišti, včetně počtu přepravovaných cestujících i destinací, kam se z Pardubic létá, doplnil ředitel společnosti EBA Michal Červinka. „V loňském roce jsme přepravili na 150 tisíc cestujících, z toho přibližně pětina jsou charterové lety. Zbývající část jsou pravidelné lety do Ruska. Letos kvůli situaci v této zemi máme menší propad počtu cestujících, ale snažíme se zaměřovat i na jiné, zajímavé destinace,“ prozrazuje Červinka.Pardubické letiště má velký potenciál dalšího růstu počtu přepravených cestujících, ve spádové oblasti žije na jeden a půl milionu obyvatel. S plánem navýšit počty letů a cestujících však souvisí i potřeba výstavby nového odbavovacího terminálu. „Ukazuje se, že ve srovnání s podmínkami na ostatních letištích je nový terminál skutečně potřeba - pokud nechceme, aby Pardubice dopadly stejně jako v 19. století Chrudim, která tehdy nedokázala využít potenciálu výstavby železnice a rozvoje, který s ní přišel,“ potvrzuje poslanec Jiří Skalický. V minulých letech pardubické letiště již realizovalo velký projekt modernizace technického zázemí spolufinancovaný z evropských zdrojů. Tento velký projekt prošel mnoha kontrolami, a vždy se ukázalo, že byl v pořádku. „Domnívám se, že by stát měl více žadatelům o dotace pomáhat a metodicky je vést, místo neustálých kontrol a zdržování projektů,“ tvrdí ředitel Červinka.

Na jednání zaznělo také téma aero taxi, o kterém již jednou pardubické letiště uvažovalo. Podle poslance Jiřího Skalického možná nastal čas k této myšlence se do budoucna vrátit.

letiste pardubice male


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK