Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Odborníci na DNA se sejdou v Pardubicích

RANK 2014 Jiri Skalicky 01 webPočátkem měsíce února se v Pardubicích sejde více než sto českých odborníků, kteří se zabývají analýzami nukleových kyselin, tedy DNA a RNA. Převážná část z nich působí ve zdravotnictví, přijedou ale i zástupci výzkumných ústavů a akademických pracovišť. Setkají se v rámci významné odborné konference RANK, kterou ve dnech 4. a 5. února hostí hotel Zlatá štika. Záštitu nad konferencí převzal poslanec a primář pardubické nemocnice Jiří Skalický.

Zkratka RANK shrnuje jednotné téma konference – Rutinní analýza nukleových kyselin. Tato konference se stala prostorem pro výměnu zkušeností a poznatků v oboru, který se velmi rychle rozvíjí. „Výsledky práce odborníků v tomto oboru jsou v diagnostickém procesu pro lékaře velmi cennými informacemi,“ říká Jiří Skalický. „Díky metodám molekulární biologie totiž lze relativně snadno odhalit infekční žloutenku nebo třeba zjistit, zda je klíště infikované boreliózou. V oblasti analýzy lidské DNA nám pak tyto metody mohou pomoci odhalit genetické předpoklady k některém nemocem jako jsou kardiovaskulární a onkologické choroby nebo třeba diabetes,“ ve zkratce vysvětluje Jiří Skalický. Zjištění přítomnosti specifické DNA nebo RNA je zároveň důkazem přítomnosti odpovídajících patogenů v organismu pacienta – bakterií, virů, parazitů a hub. Moderní postupy molekulární biologie (známé např. pod zkratkou PCR) se využívají v případech, kdy jsou jiné laboratorní a diagnostické postupy málo citlivé, zdlouhavé nebo zcela selhávají. Takto se zjišťuje přítomnost např. virů infekčních hepatitid B a C, papillomavirů, chlamydií, borelií, mykobakterií, herpetických virů, původce chřipky a řady dalších. Analýza lidské DNA zase poskytuje zjištění o přítomnosti specifických mutací, které jsou příčinou vrozených onemocnění nebo informují o zvýšené náchylnosti organismu daného pacienta k vývoji nebezpečných nemocí.

Program konference je pestrý a mezi odborníky velmi očekávaný. O využití molekulárně biologických postupů v problematice bakteriální rezistence k antibiotikům pohovoří prof. Milan Kolář z Lékařské fakulty UP Olomouc. Doc. Lenka Foretová z Masarykova onkologického ústavu v Brně přednese sdělení o nových možnostech diagnostiky nádorových syndromů. MUDr. Karel Mencl z Pardubické krajské nemocnice se bude zabývat významem diagnostiky mykóz. Rozvoj oboru analýzy nukleových kyselin je v posledních letech doprovázen vznikem četných otázek a problémů etického charakteru – proto je s velkým zájmem očekávána také přednáška známého filozofa Prof. Jana Sokola z Univerzity Karlovy.

Pořadateli konference jsou odborníci z pardubické společnosti MeDila, České společnosti klinické biochemie a Katedry biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice.

 

Více o konferenci ZDE.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK