Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Navázání spolupráce s legionáři

Poslanec Jiří Skalický se sešel s představiteli Československé obce legionářské, respektive Jednoty Pardubice. Důvodem setkání byla snaha nahlédnout do historie Československých legií. Jiří Skalický totiž legionářům zapůjčil k prostudování dobový "Umělecký almanach legionářský" a další publikace, které měl k dispozici. Zajímavostí je třeba povídání o loďstvu na Bajkale. Do budoucna, i v rámci nedávného stého výročí vzniku legií, by Jiří Skalický chtěl s legionáři blíže spolupracovat.

Náhledy almanachu ZDE, ZDE a ZDE.

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK