Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Lékové interakce mohou ohrožovat zdraví pacientů

seminar lekove interakce 2Lékové interakce ve svém důsledku mohou ohrožovat zdraví i životy pacientů a vlastně také zasahovat do financování zdravotnictví. Tak by se dalo velmi stručně shrnout téma semináře, který se konal v Praze a nad kterým převzal záštitu poslanec Pharm.Dr. Jiří Skalický, Ph.D. "Význam sledování lékových interakcí čím dál, tím víc stoupá. Lékové interakce mají dva zásadní významy. Jednak je to otázka ochrany zdraví pacientů, druhá oblast se týká možných ekonomických úspor. Řešením může být elektronizace zdravotnictví,"říká na toto téma Jiří Skalický.

Lékové interakce, tedy nevhodné kombinace léčiv, mohou i mnohonásobně zvýšit účinky jednotlivých medikamentů nebo je naopak potlačit. V krajním případě se stává, že pacienti v důsledku lékových interakcí dokonce umírají. Lékaři v současné době nemají možnost sledovat, zda a jaké léky konkrétnímu pacientovi předepisují jejich kolegové, druhé riziko je u volně prodejných přípravků. Řešením by mohlo být zavedení tzv. elektronického recept.
Plošné zavedení elektronických receptůmohlo přinést benefity zejména ve zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel. Lékař byměl větší možnost zabránit případným lékovým interakcím. A také by to byl nástroj, jak generovat úspory v nákladech na zdravotnictví,“ zdůrazňuje Skalický s odkazem na to, že by mohlo být předepisováno mnohem méně léků, nedocházelo by k jejich duplicitě a nepotřebné léky by pacienti nemuseli "házet do koše".
Zkontrolovat si případné lékové interakce mohou i sami pacienti prostřednictvím portálu Znám své léky.

Tisková zpráva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na dané téma ke stažení ZDE.

Ohlasy v médiích - Zdravotnický deník k nahlédnutí ZDE.

seminar lekove interakce 2

seminar lekove interakce 1

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK