Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Dopravní stavby ve městě a v regionu pod dohledem poslanců

TK Dopravní stavby zleva Martin Kolovratník Jiří SkalickýVíce než osm let trvala příprava výstavby silnice I/37 v úseku Trojice v Pardubicích, kde byla před několika dny zahájena její druhá etapa. O zařazení této stavby do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury usilovali politici z Pardubického kraje několik svých funkčních období. Trojice ovšem není jedinou stavbou ve městě a v regionu, kdy je důležitá spolupráce poslanců napříč politickým spektrem. Na tiskové konferenci takovou spolupráci deklarovali poslanci a zastupitelé města Pardubice Jiří Skalický (TOP09) a Martin Kolovratník (ANO).

Územní rozhodnutí stavby I/37 Pardubice – Trojice nabylo právní moci v prosinci roku 2006, o tři roky později bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. Ta první se týkala úpravy křižovatky u dostihového závodiště a lávky pro pěší a byla realizována v letech 2012 – 2013. Druhá, aktuálně probíhající část stavby, řeší dostavbu jízdního pásu k již existující silnici v sousedství rafinérie PARAMO. „Všichni víme, jaká je dopravní situace v úseku této silnice komplikovaná. Komunikace tvoří průtah městem ve směru sever – jih a především v dopravní špičce je tu situace neúnosná,“ shrnuje stav poslanec Jiří Skalický (TOP09) a dodává: „O rozšíření této komunikace jsme usilovali řadu let a to i z pozice poslanců. Už v minulém volebním období, především díky iniciativě kolegy prof. Václava Cempírka, se nám podařilo do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury prosadit tzv. řádek a v něm první desítky milionů na zahájení prací. Byl to první signál, že se může stavět.

Na slova svého kolegy navazuje poslanec Martin Kolovratník (ANO): „Prosazování dopravních staveb do regionu je jednou z forem lobbingu. Z mého pohledu jde o lobbing pozitivní. Výše zmíněný „řádek“ pro tuto stavbu byl v rozpočtu SFDI několikrát ohrožen. Ale když jsem v Hospodářském výboru před necelým rokem přednesl kolegům význam stavby pro město i její připravenost, bylo vyhráno.“

Dalším projektem, který je v centru pozornosti, je severovýchodní obchvat města Pardubice mezi Trnovou a Dubinou. Na stavbu je již vydáno územní rozhodnutí a probíhá výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení. Stavba v délce asi čtyř kilometrů s sebou nese i výstavbu dvou mostů přes Labe a jeho slepé rameno. Předpokládaná cena stavby je asi 763 milionů korun a odhaduje se, že realizována bude do pěti let. „Právě tato stavba je jednou z mých největších osobních priorit,“ vysvětluje Martin Kolovratník a doplňuje: „Po jejím dokončení se zásadně uleví centru našeho města, v oblastech Drážky, rychlodráhy i zimního stadionu se dramaticky sníží ranní i odpolední špičky. Do rozpočtu na její přípravu jsme zajistili pro letošní rok první peníze. A jakmile budeme letos v červnu znát stav připravenosti na rok 2016, svedeme v Hospodářském výboru pomyslnou bitvu o  dostatek peněz na roky příští.“

Ve výstavbě je již obchvat sousedního města Chrudimi. Už do konce letošního roku by měl být zprovozněn úsek u Medlešic, v dalším roce by měla stavba pokračovat přeložkou silnice I/37 mimo město Slatiňany. Na stavbu tohoto obchvatu bylo územní rozhodnutí vydáno už v roce 2006, do roku 2010 bylo dokonce vykoupeno 10% pozemků potřebných pro výstavbu. Protože pak ale došlo k úpravě legislativy, bylo jednání s vlastníky dočasně pozastaveno. „Na svém nedávném jednání se starostou města Slatiňany jsem se dozvěděl, že Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky znovu vykupuje, ale naráží na podobné problémy jako třeba u rychlostní sinice R35,“ říká Jiří Skalický. Majitelé pozemků totiž mohou v některých případech získat až šestnáctinásobek výkupní ceny formou výjimky ministra dopravy. V případě rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji by se to mohlo týkat až jednoho sta majitelů pozemků.

TK Dopravní stavby zleva Martin Kolovratník Jiří Skalický

Plánované stavby v Pardubickém kraji na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR - ZDE

Stavby ve výstavbě v Pardubickém kraji na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR - ZDE


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK