Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Munice? Výbušné téma!

Seminar2

Najít cestu k jasným pravidlům k nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami, se pokusili poslanci výboru pro obranu Poslanecké sněmovny a další účastníci semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Impulsem ke svolání jednání na toto téma jsou nejen události ve Vrběticích, ale také fakt, že především v terminologii i legislativě řešící problematiku nakládání se střelivem a výbušninami je mnoho nejasností.

Záštitu nad seminářem převzali předseda výboru pro obranu David Kádner a poslanec výboru Jiří Skalický. „Cílem semináře bylo společně s kompetentními orgány popsat aktuální stav v problematice nakládání se střelivem a výbušninami a také určit konkrétní kroky, které povedou ke zjednodušení a především k jasnému stanovení pravidel,“ vysvětlil cíle semináře Jiří Skalický, který také upozornil na největší současný problém. „Během semináře se jasně ukázalo, že problematiku řeší několik zákonů a ještě více vyhlášek a taky mnoho institucí, čímž dochází ke kompetenčním nejasnostem. Pro všechny zúčastněné – úřady i podnikatele – je situace nepřehledná a chaotická.“

Semináře se kromě zákonodárců zúčastnili zástupci ministerstev, která mají danou problematiku v gesci (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany), a funkcionáři Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která zastupuje firmy nakládající a obchodující vojenským materiálem. Diskutovalo se v návaznosti na loňskou tragédii ve Vrběticích mimo jiné také o tom, jak v zařízeních skladujících a zpracovávajících munici a výbušniny předejít mimořádným událostem, které by mohly znamenat ohrožení lidských životů či způsobení velkých materiálních škod. Na základě přednesených příspěvků a proběhlé diskuse na otevřeném fóru uspořádaného semináře vidí pořadatelé jako bezprostředně nejdůležitější úkol sjednotit legislativu pro nakládání s municí, případně vytvoření a schválení speciálního zákona upravujícího nakládání s municí. Cílem semináře bylo i zjednodušení podmínek při obchodování pro české firmy a podpora jejich exportních možností.

„Seminář zcela určitě splnil svůj smysl, že se sešli všechny tři strany - státní správa, poslanci i firmy z obranného průmyslu a že tu byly v plné nahotě pojmenovány problémy a nesoulad mezi dvěma zákony týkajícími se této oblasti. Je nutná úprava legislativy, je nutné vyjasnit si názvy a názvosloví i technické parametry správného skladování apod. Jako zástupce obranného průmyslu jsem rád, že se problematika konečně řeší a chci poděkovat poslancům Skalickému a Kádnerovi, že seminář uspořádali,“ řekl místopředseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a předseda Správní rady Poličských strojíren Jaroslav Trávníček.  

 Seminar3

Seminar6

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK