Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Ochrana veřejného zdraví zvítězila nad stavební lobby. Naštěstí.

Poslanci přehlasovali část vládního návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Díky poslaneckému klubu TOP09 a Starostové se podařilo zachránit právo občanů bránit se hlučným stavbám. Vládní koalice totiž navrhovala nové úlevy pro developery právě na úkor občanů.

Vládní koalice navrhovala, aby developeři měli možnost získat časově neomezenou výjimku a nemuseli stavět protihluková opatření ani tam, kde nejsou splňovány stanovené hlukové limity. „Taková výjimka sice v současném zákonu je, ale je časově omezená. A pokud jsou hlukové limity překračovány opakovaně, musí stavitelé po určité době protihluková opatření realizovat. Vládní novela ale umožňovala získat tuto výjimku navždy,“ vysvětluje poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., který společně s většinou svých kolegů ve sněmovně hlasoval proti tomuto návrhu. Pokud by se vládní koalici podařilo navrhovanou změnu zákona prosadit, přišli by občané o možnost bránit se hlučným stavbám a kvalita jejich života, zejména v okolí hlučných staveb jako jsou třeba silniční nebo železniční stavby, by se zhoršila. „Je známá věc, že hluk je po znečištěné vodě, půdě a ovzduší čtvrtou nejvýznamnější škodlivinou. Má celou řadu nepříznivých vlivů na zdraví, a to nejen poškozování sluchu. A aby ochraně našeho zdraví bránil dokonce zákon, to je prostě nemyslitelné,“ dodává Jiří Skalický.

O přehlasování návrhu vládní koalice se zasadila především poslankyně Věra Kovářová, která příslušný protinávrh připravila.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK