Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

EET road show

Ve středu 30.9. se na půdě Finančního úřadu v Hradci Králové uskutečnil jeden z dílů seriálu road show k tématice Elektronické evidence tržeb (EET).

V odpolední části byli posluchači z řad daňových poradců, účetních, ale i podnikatelů a jiných zájemců seznámeni s modelem systému EET, jak jej navrhuje Ministerstvo financí. Akci úvodním slovem zahájil ředitel FÚ Hradec Králové Ing. Hofman, MBA, následně vystoupila náměstkyně ministerstva Mgr. Hornochová, která prezentovala cíle systému, ve stručnosti i technické řešení a důsledky, které zavedení systému EET přinese. Byl představen model online řešení systému, harmonogram náběhu jednotlivých fází při předpokládaném legislativním schválení i samotné dopady na podnikatele. V následné diskuzi vystoupili dále i poradce Ing. Kozák, ředitel sekce metodiky a výkonu daní Ing. Fojtík a ředitel FÚ Pardubice Ing. Vašátko. Dotazy z pléna posluchačů se nesly zejména na téma jednotlivých konkrétních podnikatelských subjektů, které z různých důvodů mohou mít s provozem systému EET potíže. Třebaže řada dotazů byla odpovězena, některé dotazy byly pro daný stav vývoje systému EET příliš konkrétní a s ohledem na nejasnosti v systémovém řešení obtížně zodpověditelné.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK