Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Farmaceutická společnost Pfizer podepsala Memorandum o spolupráci s Univerzitou Pardubice

Tisková zpráva AIFP: 

Inovativní farmaceutická společnost Pfizer Česká republika, která je členem AIFP, podepsala začátkem října 2015 Memorandum o vzájemné spolupráci s Univerzitou Pardubice. Partnerství farmaceutického sektoru a veřejné sféry vytváří vzájemně prospěšný model vědecké spolupráce, který umožňuje výměnu cenných informací a pomáhá posouvat hranice oboru v prospěch léčby pacientů.

 

John Raney, generální ředitel Pfizer Česká republika a prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Memorandem stvrdili vědeckou a výzkumnou spolupráci na příští období. Předmětem spolupráce je podpora nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie.

„V oblasti výzkumu a vývoje vzniká velké množství nových přípravků právě formou spolupráce farmaceutického průmyslu s akademickou sférou a je skvělé, že Univerzita Pardubice má zájem o tento typ spolupráce, která je prospěšná pro obě strany, protože budoucí výsledky jsou přínosem hlavně pro pacienta“, říká Angela Lukin, viceprezidentka pro inovativní farmaceutický průmysl společnosti Pfizer, oblast střední a východní Evropy.

„Příklad partnerství Univerzity Pardubice a významné, světové farmaceutické společnosti Pfizer je konkrétním propojením akademického světa s průmyslem ve velmi perspektivní oblasti výzkumu a vývoje nových léků. Studenti Univerzity, tak budou mít možnost podívat se do "kuchyně"  velké firmy“, říká poslanec PharmDr. Jiří Skalický.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK