Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Budoucnost letectva vzdušných sil Armády ČR

Poslanci i odborná veřejnost měli možnost prostřednictvím semináře seznámit se se záměry ministerstva obrany a Armády ČR v oblasti rozvoje vzdušných sil. Přítomni byli také představitelé hlavních firem z oboru letectví a obranného průmyslu.

Klíčové informace a následné diskuze oscilovaly kolem jednotlivých záměrů AČR pořídit a modernizovat hlavní systémy vzdušných sil. Z prezentací a vystoupení bylo patrné, že představitelé resortu obrany mají jasné představy o potřebách pro budoucí operace a jak nové systémy provázat se stávajícími ať již národními nebo koaličními v rámci NATO. Otázkou je zdrojové zabezpečení poměrně ambiciózních cílů. Z tohoto pohledu zaujal záměr snižovat náklady na výcvik pilotů v zamýšleném projektu mezinárodního výcvikového centra pilotů, které by mohlo vzniknout v Pardubicích. Myšlenka spojit prostředky pěti zemí (Švédska, ČR, Slovenska, Rakouska a Maďarska) by nejen pomohla zefektivnit výcvik, ale v kombinaci s novými metodami výcviku by dokázala zkrátit dobu k přípravě pilota nadzvukového letounu o 6 let. Dnes je nadzvukový pilot nasazen zhruba ve 33 letech, což je podle gen. Štefánika velmi pozdě, v budoucnu by to mohlo být již v 27 letech. To by prodloužilo použitelnost pilota a významně šetřilo prostředky.

Z dalších záměrů letectva je patrná snaha o zvýšení schopnosti vzdušných sil k posílení podpory pozemních operací, podpory nasaditelnosti vojsk na strategické vzdálenosti (nad 5000 km), zvýšit schopnost provádět průzkum a přesné navádění na cíle. Průmyslové podniky pak ujišťovaly poslance a představitele armády o svých schopnostech dodat kvalitní prostředky a systémy k plnění ambicí armády.

Za klíčové firmy vystoupili představitelé firmy AERO Vodochody Aerospace, SAAB, Pramacom HT, TTC Telekomunikace a další. Prestižním domácím produktem je zajisté nový proudový letoun L-39 NG, který by po roce 2017 mohl postupně nahradit a doplnit stávající flotilu podzvukových cvičných letounů. Jeho potenciál není pouze v rámci domácího trhu, ale zejména v exportu, kde by mohl nahrazovat dosluhující letouny L-29 a L-39, kterých stále léta ve světě více než tisíc. Diskuze se také rozvinula kolem vrtulníkového letectva, kde armáda plní kromě svých obranných úkolů i povinnosti v rámci integrovaného záchranného systému. Stávající flotila vrtulníků Sokol (10 ks) bude plně zprovozněna právě k plnění oněch duálních úkolů, ale zejména se plánuje náhrada stávajících bojových vrtulníků MI 24/35 novými víceúčelovými vrtulníky.

V diskuzi byly řešeny i další technické podrobnosti, které podtrhly dobrou odbornou úroveň na straně vojáků, poslanců i představitelů průmyslu, což umocnilo celkový dobrý dojem ze semináře. Jak trefně vyjádřil svůj pocit prezident AOBP Jiří Hynek: „Nelituji, že jsem se semináře zúčastnil, což se nedá říci o řadě jiných seminářů“.

Seminář se uskutečnil pod záštitou poslance Davida Kádnera, předsedy výboru pro obranu, poslance Ing. Antonína Sedi a poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph. D. Hlavním vystupujícím za MO byl náměstek ministra PhDr. Jakub Landovský Ph.D a za GŠ AČR velitel vzdušných sil brigádní generál Ing. Libor Štefánik.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK