Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Směrem k lepší obranyschopnosti a plnění českých závazků

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě je nezbytné zajistit dostatečnou ochranu českých občanů. V evropském kontextu se aktuálně skloňují opatření jako posílení vnějších hranic, regulace držení střelných zbraní, sdílení informací bezpečnostních služeb či jmenná evidence cestujících. „Spoléhat pouze na tyto prostředky by bylo lehkomyslné. Je potřeba posílit bezpečnost České republiky i v klasickém pojetí, a to vojensky,“ komentuje aktuální obannou situaci poslanec Jiří Skalický (TOP 09).

 

Základem české obrany je profesionální armáda a spojenecké vazby v rámci NATO. V naplňování aliančních závazků však Česká republika výrazně pokulhává. Nejčastěji skloňovanou výtkou je nedostatečné financování české obrany, jejíž rozpočet je zhruba poloviční než Severoatlantickou aliancí požadovaná dvě procenta HDP ročně. Už méně často se však hovoří o personálních závazcích.

Každá spojenecká země by měla být schopná poskytnout Alianci jednu bojeschopnou jednotku. Česká armáda se momentálně skládá ze dvou pozemních brigád. Ty však nejsou personálně plně zajištěny a náš spojenecký závazek tak lze splnit pouze doplněním jedné brigády o vojáky z druhé, z níž se tak ovšem stane pouhé torzo, jež by v případě nasazení první brigády v zahraničí nebylo schopné území České republiky ubránit. Ambicí nově přijaté legislativy tak má být řešení právě tohoto problému.

Zákon o branné povinnosti, zákon o službě vojáků v záloze a zákon o ozbrojených silách České republiky si kladou za cíl několik věcí. Za prvé vytvoření databáze, formou povinných odvodních řízení, všech bojeschopných občanů (mužů i žen), jelikož v současnosti nemá česká vláda žádné informace, kolik lidí by bylo schopno (a ochotno) v případě nouze za republiku bojovat. Je nutné dodat, že toto opatření neobnovuje povinnou vojenskou službu.

Za druhé navržená legislativa usiluje o rozšíření personální základny české armády, k čemuž by mělo dojít zavedením dobrovolných cvičení pro povinné zálohy, navýšením počtu členů aktivních záloh (z necelých dvou a půl tisíc na dvojnásobek) a celkově zatraktivnit službu v aktivních zálohách zvýšením finančních příspěvků či rozšířením kompetencí těchto sborů.

V neposlední řadě si dané zákony kladou za cíl ulevit profesionálním vojákům, kteří v současnosti musí  hned několikrát vyjet na zahraniční mise a zároveň se od nich očekává připravenost pro případ obrany samotného území České republiky.

V situaci, kdy Evropa zažívá opakované teroristické atentáty, na Blízkém východě se regulérně válčí a na východní Ukrajině stále panuje neklid, by bylo nezodpovědné pouze nečinně přihlížet. Česká armáda si kromě více financí a více lidí zaslouží i jasnou koncepci. Zmíněná legislativa, jež míří do třetího čtení,  tuto koncepci poskytuje,“ uzavírá problematiku Jiří Skalický.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK