Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Práce na rozšíření komunikace podél Parama pokračují podle plánu

paramo 4Na začátku prosince loňského roku si předseda komise rady města pro dopravu a radní Libor Slezák společně s poslancem a zastupitelem města Jiřím Skalickým (oba TOP09) prohlédli stavbu rozšíření komunikace u Parama.

 

 

 

Stavba s oficiálním názvem I/37 Pardubice – Trojice byla zahájena v březnu 2015 a oba zastupitelé projevili přání seznámit se postupem prací po více než půl roce. „O zkapacitnění alespoň na čtyřpruh usiluje město již dlouho v návaznosti na dokončení mostu přes Labe od Hradce Králové.  Stavba je plánována na téměř 3 roky, a to v důsledku dodržení podmínky nepřetržitého, byť omezeného provozu. Bez této podmínky by mohla být stavba hotova za dvě třetiny času i nákladů, to by ale byl pro město nepřípustný stav. Výsledná šířka komunikace přesáhne 30 m včetně dalšího pruhu pro MHD, odstavného pruhu a cyklistické stezky“, řekl radní Libor Slezák.

Stavba byla rozdělena do dvou etap. Ta první spočívala v úpravě křižovatky u závodiště a už byla dokončena. V současné chvíli stavbaři pracují na etapě druhé, která řeší dostavbu dvou jízdních pruhů se středovým dělícím pásem a souběžné cyklostezky. „Stavba je působivá použitými technologiemi v místě s vysokou koncentrací vytížených elektrifikovaných železnic, kabelů, železných předmětů v zemi, z nichž každý může být bomba, za nepřetržitého silničního a železničního provozu“, konstatoval po prohlídce stavby Jiří Skalický. Z pozice poslance také připomněl, že o zařazení stavby do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poslanci z Pardubického kraje usilovali několik funkčních období. Příprava stavby trvala více než osm let, územní rozhodnutí nabylo právní moci už v prosinci roku 2006, o tři roky později bylo vydáno stavební povolení. První etapa ale byla realizována až před dvěma lety, druhá byla zahájena teprve letos.

paramo 10

paramo 12

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK