Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Tři králové navštívili i poslaneckou kancelář

tri kralove 2016 1Koledníci Tříkrálové sbírky zavítali i do poslanecké kanceláře Jiřího Skalického. Ten Tříkrálovou sbírku podporuje už mnoho let a stejné to bylo i v roce 2016. Třem králům přispěl na realizaci hned několika charitativních projektů.

 

 

Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Jde o největší dobrovolnickou akci u nás. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni i jinak sociálně potřebným. Desetina výtěžku sbírka bývá využita i na humanitární pomoc do zahraničí.

Oblastní charita v Pardubicích chce výtěžek sbírky využít na nákup vozidla a provoz mobilního hospicu, na zatravňovací dlažbu pro nájezd automobilů pro klienty pro ambulatní odlehčovací služby, na úpravu půdního prostoru pro zázemí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pěstounskou péči a přímou pomoc. Ze zahraničních projektů jde o rozšiřování projektu Pomoc do Indie.

tri kralove 2016 2

tri kralove 2016 3


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK