Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Pardubice se zabarvily do modra, podporují Dny autismu

modrý den 2Do aktivit na podporu dětí a jejich rodin, které se potýkají s autismem, se zapojilo i Dětské rehabilitační centrum Lentilka v Pardubicích. Krajským městem 1. dubna prošel Modrý průvod, děti vypustily k obloze záplavu modrých balonků a otevřena byla výstavba obrázků a vzkazů od autistických dětí a jejich rodičů. Všech těchto akcí se zúčastnil i patron třídy autistických dětí v Lentilce Jiří Skalický.

Modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření. Právě s komunikací mají lidé s poruchou autistického spektra největší problémy. Do osvětových kampaní se zapojují lidé na celém světě. „Autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje, dítě většinou dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší nebo prožívá. Potřebuje individuální péči a přátelské prostředí. Lidé v okolí ne vždy vědí, co to autismus je, jak vypadá, jak se projevuje. Proto jsou osvětové aktivity typu Modrého dne a celé řady dalších tolik důležité. Autističtí lidé mají svůj svět, ale mají nás rádi. Mějme rádi i my je,“ říká poslanec a patron třídy Jiří Skalický.

Modrý průvod a vypouštění balonků bylo jen první z mnoha akcí na podporu autistů, konat se budou průběžně po celý duben. Už v noci z 1. na 2. dubna se modře rozsvítí celá řada budov nejen v Pardubicích, ale i v dalších městech a zemích světa. „Rozsviťme se modře i my. Vždyť stačí doma vyměnit jednu žárovku za jinou, modrou. Nebo si prostě jen obléct modré tričko a vyjádřit tak svou podporu a pochopení,“ vyzývá Skalický.

V České republice na deset tisíc narozených dětí připadá patnáct až dvacet dětí s autismem a jejich počet stále narůstá. Děti potřebují individuální péči a pomoc se začleněním do společnosti. „Důležité je včasné odhalení potíží a včasná péče. V tom máme ještě co dohánět,“ připomíná Skalický, a to i přes to, že sám se problematice věnuje mnoho let a nejen v Pardubicích, ale i na půdě Poslanecké sněmovny a v jednáních se zdravotními pojišťovnami mnoho udělal a péči o autistické děti díky tomu posunul zase o kousek dál.

Více informací na stránkách http://drc-lentilka.webnode.cz/den-autismu-2016/

modrý den 1

modrý den 3


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK