Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

V biochemické laboratoři Pardubické nemocnice byl slavnostně představen špičkový analytický systém

laboratoř nové vybaveníDíky špičkovému technickému vybavení se proces analýzy krve nemocných v Pardubické nemocnici výrazně urychlil. Oddělení klinické biochemie a diagnostiky začalo využívat nový automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy, díky němuž lékaři obdrží výsledky rozboru během krátké doby. Moderní linka byla dnes slavnostně představena za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Teska Arnoštové, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého a samozřejmě primáře oddělení klinické biochemie a diagnostiky Jiřího Skalického.

Novým vybavení udělala pardubická nemocnice další krok mezi špičková pracoviště. Moderní technologie nahradila dosavadní systém, který už nedostačoval požadavkům medicíny. S novými přístroji se výrazně urychlila práce biochemické laboratoře a zvýšila se její kapacita. To je významné především v ranní špičce, kdy se v celé nemocnici provádí velké množství odběrů krve. 
Díky tomu, že nemocnice získala statut vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, se jí otevřela cesta k získání dotace určené na vybavení právě pro tato špičková pracoviště. Nákup technologie pro biochemickou laboratoř v hodnotě více než 30 milionů korun byl financován z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci obměny přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Pardubického kraje - Pardubické nemocnice.

Automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy tvoří preanalytická linka, která zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům. „Vše je plně automatizované,“ uvedl primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Jiří Skalický a dodal: „Největší posun oproti předchozímu systému nastal právě v rychlosti. Po předání krevního vzorku na náš příjem jsme schopni do jedné hodiny vydat výsledky. Zejména v ranní špičce, kdy se zpracovává třeba 250 vzorků, to dříve bylo velmi složité.“
Rychlejší analýza je velkým pozitivem pro nemocné a pro práci lékařů. „Zejména to platí pro jednotky intenzivní péče a akutní ambulantní příjmy. V obou případech lékaři čekají na výsledky, aby se mohli rozhodovat o další léčbě. Čím rychleji je obdrží, tím dříve mohou nastavit léčbu. Pro ně a pochopitelně i pro pacienty je rychlost zcela zásadní,“ upozornil primář Skalický.


Rychlosti analytického procesu pomáhá i kvalitnější vybavení nového systému, které umožní najednou zpracovat více krevních vzorků. Starší přístroj měl pouze jednu centrifugu, nový má už dvě. „Pokud je potřeba statim rozbor, do dvou minut je krev v centrifuze. U rutinních analýz do pěti minut,“ řekl primář Skalický.
Součástí systému jsou dva biochemické analyzátory, z nichž jeden byl pořízen nově v rámci této přístrojové obnovy. Výrazně zvýší kapacitu analyzovaných krevních vzorků. „osud používaný analyzátor Vista 500 už kapacitně nestačil, potřebovali jsme mít dva silnější přístroje. Nyní jsme získali druhý analyzátor typu Vista 1500 a můžeme zpracovat více krevních vzorků,“ uvedl primář Skalický s tím, že přístrojovou obměnu biochemické laboratoře ještě doplňuje nová linka na zpracování močových vzorků se dvěma analyzátory.

laborka facebook

laboratoř


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK