Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Pardubice centrem klinické biochemie

Pardubice se od této neděle opět proměnily v centrum laboratorní medicíny. Na sympozium FONS, které se koná ve dnech 11.-13. 9., se sjeli odborníci ze zdravotnických laboratoří z celé republiky, aby si vzájemně předali novinky z oboru

Během 3 dnů se u řečnického pultíku vystřídá na 40 přednášejících a svoji prezentaci představí 20 nejvýznamějších společností z oblasti klinické biochemie.

„Včasná diagnostika pomáhá lékařům v léčbě nemocí. Bez ní si nedovedu moderní medicínu představit,“ hodnotí význam klinické biochemie v léčbě spoluzakladatel symposia a primář Oddělení klinické biochemie a diagnotiky Nemocnice Pardubického kraje PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Kongresová turistika je jedna z cest, ja prezentovat náš kraj a podpořit cestovní ruch. Úspěch sympozia je tedy velkým plusem nejen pro klinickou bichemii, ale pro celý Pardubický kraj.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK