Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Vznik Československa je klíčovou událostí v moderních dějinách naší země

Oslavy 28.10.2016 1Vznik samostatného československého státu je pro náš národ klíčovou událostí v moderních dějinách. Pro mne je to mezník, který je nutné si připomínat. Dnes, bohužel, velká část populace bere 28. říjen jen jako den volna a neuvědomuje si, že tento den se český a slovenský národ stal svobodným.

Před 98 lety, dne 28. října, zahájila delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s Edvardem Benešem, který byl v té době představitelem protirakouského zahraničního odboje. Jednali o vytvoření nového, samostatného státu. Ještě téhož dne Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatného státu československého…

Výročí vzniku samostatného Československa si osobně připomínám každý rok, jako patriot nejčastěji doma v Pardubicích. V Pardubicích má připomínka tohoto výročí dlouhou tradici a je mi ctí, že u oslav vzniku samostatného Československa mohu být i letos, a to u pomníku na náměstí Čsl. Legií v Pardubicích.

Pojďme si významné výročí v historii našeho státu připomenout společně.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec Parlamentu České republiky

Oslavy 28.10.2016 2


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK