Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Poslanec Jiří Skalický převzal ocenění pro pardubické letiště

ocenění pro eba 3Pardubické letiště patří do společnosti nejlepších českých firem. Společnost East Bohemian Airport a.s. získala ocenění Comenius v kategorii Stavebnictví a doprava. Stovka nejlepších firem byla vyhlášena ve Španělském sále Pražského radu a za letiště si jej tu převzal někdejší předseda představenstva a dnes člen dozorčí rady společnosti East Bohemian Airport a.s. Jiří Skalický.

Pardubické letiště si ocenění zasloužilo díky aktivitám, které zahájilo a realizovalo za poslední rok, a které pomohlo rozvoji společnosti. Mimo jiné se jedná o zahájení stavby nového moderního odbavovacího terminálu, ale také o fakt, že se EBA stala členem asociace Airport Council International Europe, která sdružuje na 500 letišť ze 45 evropských zemí. V nejbližších dnech se Pardubice stanou také prvním českým mezinárodním letištěm, které splnilo podmínky certifikace Evropské agentury pro bezpečnost v civilním letectví.

„Ocenění pro společnost EBA vnímám jako poděkování všem, kteří se o rozvoj letiště zasloužili. Jsou to všichni ti, kteří měli své vize a nebáli se jít za nimi. Začalo to už na přelomu tisíciletí a od té doby se na rozvoji letiště podílela celá řada osobností na různých postech a pozicích. Toto ocenění patří jim všem,“ komentoval udělení ocenění Jiří Skalický.

ocenění pro eba 3


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK