Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Děti v Lentilce už mají vánoční stromeček

stromeček lentilka 2016 01Děti v pardubické Lentilce se už těší na Vánoce. Na školní zahradě si ozdobily vánoční strom, který jim přinesl dlouholetý patron třídy pro autistické děti Jiří Skalický. Jedlička z AZ Garden se každoroční součástí "čekání na Ježíška". Do předvánočních akcí v Lentilce patří i mikulášká zábava nebo vánoční besídka.

Lentilka je školka, kterou už od roku 1992 navštěvují děti zdravé i děti se specifickými potřebami. Vznikla jako zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem s postižením, diagnostikou poruchy pozornosti i s poruchami autistického spektra (PAS).

Podle statistik připadá na deset tisíc dětí narozených v České republice patnáct až dvacet případů autismu a jejich počet stále narůstá. Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci je speciální pedagogická péče. Děti vyžadují individuální přístup, protože všechny se od sebe nějakým způsobem liší. V Lentilce dětem pomáhají nejen fyzioterapie, logopedie či ergoterapie, ale také muzikoterapie, arteterapie, canisterapie či hipoterapie.

Více informací na http://www.drclentilka.cz/

stromeček lentilka 2016 02

 

stromeček lentilka 2016 04

stromeček lentilka 2016 05


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK