Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Jiří Skalický: Schválil jsem více peněz na dopravní stavby

paramo 4Poslanec Jiří Skalický hlasoval pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017. Podpořil tak výrazné navýšení rozpočtu na dopravní stavby v České republice. V Pardubickém kraji se ale z těchto prostředků bohužel využije málo peněz, protože stavby v regionu jsou zatím v přípravné fázi. Na tuto přípravu jsou schválené finanční prostředky ve výši řádově „pouhých“ desítek milionů korun. Opravdové investiční akce začnou až v roce 2018, kdy by se mimo jiné konečně měla rozjet i výstavba tolik očekáváné D35.

Rozpočet samozřejmě počítá s akcemi nejen na silnicích, ale také na železnici. V letošním roce bude dokončena modernizace tratě z Ústí nad Orlicí do Lichkova, v celé délce bude vybavena systémem GSM-R, což je bezpečná platforma pro hlasovou i datovou komunikaci mezi provozními zaměstnanci železnic. V železničních stanicích Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy bude dokončena montáž elektrického ohřevu výhybek, čímž se zlepší provozní podmínky v zimním období. Poslední významnou akcí pro letošní rok je vybavení koridorové tratě z České Třebové do Přerova evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS.

Podobné to bude i na silnicích. „Rozpočet Ředitelství silnic a dálnic ČR na letošní rok ukazuje, že do našeho kraje půjde z tzv. národních zdrojů pětadvacet milionů korun na přípravu staveb a na vypsání výběrového řízení na D35, které by mělo být zahájeno na sklonku roku. Bohužel letos ale nebude zahájena jediná stavba. Se zahájením důležitých staveb pro náš kraj se počítá až v roce 2018, kdy je v návrhu rozpočtu zatím 139 milionů korun. Samozřejmě to jsou peníze bez evropských dotací,“ popisuje výhled poslanec Jiří Skalický. V ideálním případě by mohla být v roce 2018 zahájena například stavba obchvatu Sezemic, dokončen obchvat Chrudimi nebo třeba zahájena stavba obchvatu Pardubic Trnová – Fáblovka – Dubina.

„Je otázkou, do jaké míry budou čerpány prostředky z končícího Operačního programu Doprava. V minulých letech byly velké problémy s využitím finančních prostředků, které někde dodnes přetrvávají. Ukazuje se, že je velký rozdíl mezi tím mít peníze k dispozici a schopností je správně utratit na vlastní výstavbu nové infrastruktury,“ dodává Jiří Skalický, kterého v souvislosti s financováním dopravních staveb zarazila také statistika vývoje rozpočtu SFDI. „Z grafů, které se mi dostaly do ruky, totiž vyplývá, že v době krize v roce 2012 byl rozpočet SFDI až o třetinu vyšší než v letech 2015 či 2016. Zatímco v roce 2012 to bylo cca 100 milionů, v roce 2016 už jen 83 milionů,“ podivuje se poslanec Jiří Skalický.

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK