Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Armáda v Pardubicích představila unikátní mobilní laboratoř

rank 2017 3Nejočekávanějším blokem dvoudenní odborné konference RANK 2017, která se konala 18. a 19. ledna v Pardubicích, byla prezentace armádních specialistů o schopnostech Armády ČR zjistit hrozící nebezpečí bioterorismu. Vojenští odborníci představili zkušenosti nejen s odběrem vzorků prostředí, ale také s jejich následnou identifikací za využití zejména technik analýzy nukleových kyselin (DNA a RNA). Pro tyto účely Armáda ČR vybudovala i unikátní mobilní laboratoř, kterou představila i v Pardubicích.

Odborná konference RANK, zaměřená na prezentaci praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy nukleových kyselin (DNA a RNA), v Pardubicích koná už po třinácté. Prezentaci armádních specialistů její účastníci věnují velkou pozornost. „Pojmy jako bioterorismus či biologické zbraně jsou známé nám všem. A přestože je použití biologických zbraní mezinárodními úmluvami zakázáno, určité riziko jejich zneužití tu stále je. Armádní složky jsou proto cvičeny k jejich včasné detekci. Sledovat jejich práci a výsledky je zajímavé nejen z pohledu odborníků, ale atraktivní to může být i pro laiky,“ říká poslanec, člen výborů pro zdravotnictví a obranu a profesí biochemik Jiří Skalický. Naráží tak na jedinečnou příležitost nahlédnout „pod pokličku“ práce unikátní mobilní laboratoře, kterou armádní specialisté v Pardubicích představili.

„Projekt Mobilních biologických týmů nenachází své uplatnění pouze v případě bioterorismu či použití biologických zbraní ve válečném konfliktu. Tito odborníci a vybavení mohou být dle potřeby využiti také pro odběr potenciálně nebezpečných vzorků v civilním prostředí, nebo jako podpora vojenských jednotek působících v zahraničních operacích,“ dodává brigádní generál Zoltán Bubeník.

Prezentace historie odběru vzorků se ujal mjr. Vojtěch Hanulík ze 7. Polní nemocnice Hradec Králové a doprovodil ji komentovanou ukázkou odběru vzorků přímo v přednáškovém sále. Pro zajištění řádných odběrů vzorků v terénu Armáda ČR vybudovala tzv. mobilní biologické týmy. Součástí výbavy mobilních biologických je vozidlo SCAM 3,5 MIL BIO. A právě toto speciální vozidlo a jeho kapacity vojenští specialisté prezentovali nejen účastníkům konference, ale také novinářům a studentům vybraných škol.

V rámci přednáškového bloku k tomuto tématu vystoupil i mjr. Petr Pajer z Vojenského zdravotního ústavu Praha, který se věnoval další fázi řádné identifikace vzorků, což  je efektivně provedená izolace nukleových kyselin a její následná analýza.

rank 2017 1

Brigádní generál a ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Zoltán Bubeník a patron konference Jiří Skalický při tiskové konferenci.

rank 2017 2

Jiřího Skalického, primáře biochemických laboratoří Pardubické nemocnice, možnosti vojenské laboratoře velmi zajímaly.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK