Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Jiří Skalický: Dluhy se mají platit

Skalický foto závodištěKomentář k novele insolvenčního zákona

Koalice, respektive Hnutí ANO se snaží v Poslanecké sněmovně protlačit novelu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, neboli tzv. insolvenční zákon. Jenže v ní přináší zásadní narušení práv věřitelů a dlužníkům říká, že nerovnat své dluhy je vlastně normální. TOP 09 tuto novelu insolvenčního zákona odmítá a já společně s ní. Dluhy se mají platit a je jedno jakým způsobem k nim dlužník došel. Jenže tento návrh novely posiluje osoby v tzv. dluhové pasti. V podstatě říká, dělejte dluhy, my vám je promineme.

Novela zvýhodňuje dlužníky a poškozuje jejich věřitele – poctivé podnikatele, stát, samosprávu, rodiče a děti, které se potýkají s neplacením výživného apod. Nesplácené dluhy za státem jako jsou daně, sociální a zdravotní pojištění, nájemné apod. pak ponesou všichni řádní daňoví poplatníci, které Hnutí ANO navíc ještě zatížilo EET, kontrolním hlášením DPH či nesmyslně vysokými pokutami daňové správě.

Návrh a především čas projednávání jen pár měsíců před volbami dává jasně najevo, že jde o předvolební téma, snahu zalíbit se tisícům dlužníků. Ovšem na úkor věřitelů. Novela zákona totiž říká, že dlužníkovi stačí pouhá snaha dluhy platit. Umožňuje oddlužení i nemajetným. Ruší podmínku, že dlužník musí splatit alespoň 30% svého dluhu. A zcela jednoznačně porušuje práva věřitelů.

Insolvenční zákon prošel úpravou teprve před pár měsíci. Souhlasím s názorem, že na jakékoli další změny je příliš brzy. Novelu musí nejprve prověřit čas a její výsledky se v praxi za pouhých pár týdnů projevit nemohou.

Udělám vše pro to, aby tato nesmyslná novela schválena nebyla.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK