Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Co se za poslední 4 roky podařilo pro Pardubický kraj

Další volební období se chýlí ke konci a začíná se bilancovat. Bilancovat to, co se podařilo, co se nestihlo a co se ne vždy úplně povedlo (tady se nebojím, že by to snad zůstalo opomenuto :). Často se ptáte, jak se moje práce ve sněmovně projevila v kraji, co konkrétního se podařilo a čím bych si měl zasloužit váš hlas i pro další volební období. Práce ve sněmovně je zdlouhavá a obzvláště v opozici je mnohdy frustrující a bez výsledku. Přesto se podařilo spoustu smysluplných věcí prosadit, a to mně dodávalo energii a motivaci k další práci.

Zde je souhrn toho nejpodstatnějšího.

 

 

Zákony, které měly dopad na náš kraj:

 

  • NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECHřešení nedostatku léčiv na českém trhu, obrana proti přeprodávání léků českých výrobců na zahraniční trhy ; větší dostupnost léků i v lékárnách na malých městech

  • NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ – vyšší podíl z vybrané DPH pro obce a města (z 21,4% na 23,58%)

  • NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH – ochrana starostů před nesmyslným trestním stíhání, zejména v situacích, kde obec upřednostnila dlouhodobý veřejný zájem před krátkodobým ekonomickým zájmem

  • NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, již nebudou obce a kraje povinny platit

  • NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – možnost pro obce ukládat infrastrukturu do jiných než místních komunikací

Co dalšího se v kraji podařilo:

 

  • NOVELA ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY - sjednocení ceny výkupu pozemků na osminásobek obvyklé ceny určené znalcem významně zjednodušilo jejich vykupování

  • PARDUBICKÁ NEMOCNICE má status onkocentra zpět

  • ČTYŘPRUH U PARAMA -  podařilo se prosadit zařazení stavby do státního rozpočtu, což významně urychlilo její výstavbu

  • POMOC LÁZNÍM BOHDANEČ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ STATUTU LÁZEŇSKÉHO MĚSTA ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví

  • TRADICE SNĚMOVNÍHO POHÁRU na pardubickém dostihovém závodišti pokračuje!  


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK