Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Lékové interakce ročně ohrožují tisíce pacientů

Vážné poškození zdraví je nejvážnějším důsledkem tzv. lékových interakcí. Vzájemné ovlivňování účinků léků stojí podle odhadů odborníků až za téměř 40 tisíci hospitalizací pacientů ročně a za téměř 150 úmrtími. Přitom řešení je relativně jednoduché. Podle primáře a také člena parlamentního výboru pro zdravotnictví Jiřího Skalického stačí důsledná komunikace mezi lékařem či lékárníkem s pacientem.

Navzájem se totiž neovlivňují jen předepsané léky, ale také volně prodejné přípravky, potravinové doplňky či bylinky. Jejich kombinace mohou způsobovat sníženým, nebo naopak zvýšeným účinkem léku. Interakce bývají popsány v příbalových informacích léků, ale stačí to? Například průměrný český senior běžně užívá čtyři a šest různých léků předepsaných nebo doporučených lékařem a k tomu až dva volně prodejné přípravky. „Ovšem výjimkou nejsou ani lidé, kteří užívají i patnáct léků! Přitom za kritickou mez se považuje už léků pět, poté výskyt interakcí a nežádoucích účinků výrazně stoupá,“ říká primář Skalický, podle kterého má tento trend i jiné dopady. Třeba nadužívání léků a nadbytečně vysoké náklady pro zdravotní pojišťovny. „Ročně musí být znehodnoceno kolem 500 tun léků, které lékaři předepsali, zdravotní pojišťovny zaplatily, ale pacienty nespotřebovali,“ připomíná Jiří Skalický.

Rizikům lékových interakcí však mohou předcházet i sami pacienti. Měli by zodpovědně svého lékaře informovat o lécích a přípravcích, které jim předepsali jiní lékaři, nebo které si koupili ve volném prodeji. Důvěru by měli mít i ke svému lékárníkovi, který může s výběrem přípravku pomoci. „Pacient si totiž musí uvědomit, že snižovat či zvyšovat účinky některých léků mohou i potraviny nebo bylinky. Nejznámější je asi třezalka, šťávy z citrusů a samozřejmě alkohol,“ varuje Jiří Skalický. Na tuto problematiku ale nemusí být pacienti sami. Zkontrolovat si vzájemné účinky léků mohou i v online poradně Znám své léky. Tu spustila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se společností Infopharm v červnu 2014. „Za důležitý počin považuji i nedávné aktualizované vydání výkladového slovníku lékové politiky. Jeho cílem je přispět k lepší informovanosti a znalostem v lékové politice. Po příchodu do Poslanecké sněmovny jsem totiž zjistil, že zákonodárci, úředníci a často i odborná veřejnost potřebuje přesný a jednotný výklad používaných pojmů a procesů tak, aby se v té „lékové džungli“ neztráceli,“ dodává Jiří Skalický.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK