Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Deklarace odpovědného politika na podporu neziskovek je jen prvním krokem

Občanská sdružení Boii o.s. a SKP-Centrum uspořádali kulatý stůl představitelů Parlamentu České republiky se zástupci neziskových organizací v Pardubickém kraji. „S poslanci na slovíčko“ dorazilo několik desítek dobrovolníků, aby diskutovali o aktuálních problémech v oblasti neziskového sektoru – třeba o zákonu statutu veřejné prospěšnosti. Akce se zúčastnil i poslanec Jiří Skalický (TOP09).

Kulatého stolu se zúčastnilo všech deset poslanců zvolených za Pardubický kraj a čtyři senátoři. Všichni se shodli na potřebě co nejdříve schválit zákon o statutu veřejné prospěšnosti, který už jednou Poslaneckou sněmovnou prošel, Senát jej ale vrátil k dalšímu projednání. „Zákon má oddělit neziskové organizace od těch společností, které se za veřejně prospěšné jen schovávají. Kromě jiného by to umožnilo i snazší a přehlednější financování neziskovek,“ řekl poslanec Jiří Skalický. Jen v Pardubickém kraji existuje na 5700 neziskových organizací, ale aktivních je odhadem pouze třetina. Spadají pod ně však i různé spolky a svazy, jejichž činnost často s neziskovým sektorem nesouvisí. V regionu se nejvíce neziskovek věnuje oblasti sportu, nejvíce finančních prostředků směřuje do oblasti sociálních služeb. Jsou tu i různá zájmová sdružení, volnočasové organizace, nadace a nadační fondy, církevní organizace a nejmenší podíl mají organizace zabývající se enviromentálním vzděláváním a životním prostředím. „Pořadatelé akce připravili tzv. Deklaraci společensky odpovědného politika, která po poslancích a senátorech chce závazek podpory neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Podepsal jsem ji stejně jako mí kolegové, ovšem s podmínkou. Formulace v ní jsou podle mého příliš obecné a vágní a nejsou v ní definovány závazky neziskovek. Vyzval jsem proto její autory, aby deklaraci dopracovali a abychom si tak určili jaké konkrétní kroky můžeme my jako zákonodárci, tak i neziskovky učinit,“ dodal Jiří Skalický.

 

 

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK