Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Nově zvolení poslanci diskutovali s podnikateli v regionu

Z aktivity poslanců se v Pardubicích uskutečnilo setkání politiků s podnikateli a představiteli Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Přestože to byla zejména „představovací“ schůzka, hovořilo se i o konkrétních tématech. Poslance Jiřího Skalického (TOP09) zajímala zejména oblast školství, dopravy a zdravotnictví.

Z pohledu podnikatelů Pardubického kraje jsou nejdůležitějšími tématy školství, doprava a zdravotnictví. Podnikatelé často zmiňují nedostatečné provázání středoškolského vzdělávání a učňovského školství s potřebami trhu práce a narůstající nezaměstnanost. Shodují se na nutnosti podpory technických oborů a učňovského školství.  

„Stejně jako před časem na Orlickoústecku i tady zaznívalo volání po rychlostní silnici R35. Od kolegů z hospodářského výboru jsme slyšeli, že v současné době výstavba silnice závisí na výkupech pozemků, na které v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury peníze jsou. Je to teď o jednání s vlastníky,“ tlumočil informace k tomuto tématu Jiří Skalický. Dne 28. ledna se ve Vysokém Mýtě uskuteční jednání o aktuálním stavu příprav výstavby rychlostní silnice Pardubického kraje.

„V oblasti zdravotnictví jsme diskutovali zejména o úhradové vyhlášce, jejíž změna je pro další fungování nemocnic důležitá,“ řekl Jiří Skalický.

Poslanci také deklarovali zájem o osamostatnění Krajského soudu v Pardubicích, který je doposud pobočkou soudu královéhradeckého.

 

 

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK