Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Česká republika potřebuje výzkum aplikovatelný v praxi

Sdružení pro zahraniční investice a Americká obchodní komora v České republice ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhlásila premiérový ročník soutěže „Cena TAČR 2013“. Tímto oceněním jsou vyznamenány firmy a subjekty, které realizovaly projekt aplikovaného výzkumu za podpory zdrojů ze státního rozpočtu. Ceny byly uděleny ve třech kategoriích.

Slavnostního večera se účastnil také poslanec Jiří Skalický (TOP 09), kterého zajímaly především projekty z oblasti zdravotnictví. To je totiž téma, kterým se zabývá nejen profesně jako primář pardubické nemocnice, ale také jako kandidát do výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Ze tří oceněných projektů jej nejvíce zaujal výzkum a vývoj nových receptur a technologie potravin pro zvláštní léčebné účely, na kterém spolupracovaly Bohušovické mlékárny a.s. s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumného ústavu mlékárenského, s.r.o. Zmiňovaný projekt získal cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života.

„Nový produkt je určený nemocným a starým lidem, kteří jsou vyživování sondou. Z hlediska zdravotnictví – v péči o pacienty, ale i seniory v domovech i léčebnách dlouhodobě nemocných – to má velký význam,“ hodnotí projekt poslanec Jiří Skalický. „Osobně mě zajímají projekty, které mají smysl a které jsou aplikovatelné v praxi. Pomůže to nejen zdravotnictví, ale ve svém důsledku také firmám. Je to cesta jak podporovat výrobu a pomoci českým firmám prosadit se i v exportu do zahraničí,“ dodal Skalický.

V kategorii Originality řešení ocenění získal projekt s názvem Optický paketový přepínač, který umožňuje v celooptických sítích až tisíckrát rychlejší přenos dat než v současných elektrických přepínačích. Tento projekt realizovala společnosti SQS Vláknová optika, a.s., Ústav fotononiky a elektroniky AV ČR a České vysoké učení technické v Praze.

Další kategorií byla Užitečnost řešení, kde uspěl výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek. Realizovaly jej společnosti Wikov Gear s.r.o. a GTW BEARINGS s.r.o. společně s Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Vítězové byli vybíráni ze 194 přihlášených projektů, které stát podpořil celkovou částkou více než 1,1 mld. korun. O úspěšných projektech rozhodovala odborná porota složená ze zástupců Technologické agentury ČR i nezávislých expertů.  

 

                                                                                         

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK