Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Elektronické zdravotnictví a efektivita poskytování péče – to byla témata mezinárodní konference INMED 2013

Pardubice v minulých dnech hostily dvoudenní konferenci INMED, která je primárně zaměřena na informační nástroje ve zdravotnictví. Konference se účastnil i poslanec Jiří Skalický (TOP09). O téma zdravotnictví se zajímá už z titulu své profese – primáře pardubické nemocnice, ale také jako člen zdravotního výboru minulé Poslanecké sněmovny. Ve své práci v tomto výboru chce pokračovat i nadále.

Konference INMED si za dobu své existence vybudovala dobré jméno mezi odbornou, ale i laickou veřejností. Pravidelně se koná v Domě hudby v Pardubicích a je pořádána Univerzitou Pardubice, městem Pardubice a firmou STAPRO pro Českou i Slovenskou republiku. Letošní ročník se věnoval čtyřem tématům. „Osobně mne nejvíce zajímaly bloky, které se věnovaly úsporám ve financování zdravotnictví a úhradové vyhlášce zdravotní péče. Už v minulém volebním období se mi díky práci ve sněmovně podařilo prosadit a podpořit zákony, které zajistily levnější léky a možné úspory při nákupu zdravotnických prostředků. Přesto se nemocnice potácejí v dluzích a nejen legislativně je třeba prosadit další změny,“ komentoval současnou situaci Jiří Skalický.

Přednáškové bloky konference INMED byly zaměřeny na české elektronické zdravotnictví, krajské zdravotnictví v úsporné kůře, změny v úhradách zdravotní péče a efektivnost nemocnic při poskytování péče. Mezi přednášejícími byli např. představitelé ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, krajských samospráv či ředitelé nemocnic, ale také zástupci právních a advokátních kanceláří.  

„Úhradová vyhláška pro rok 2014, nález ústavního soudu, snížení regulačních poplatků a jeho dopady a kompenzace, to jsou aktuální témata dneška. Proto jsme na konferenci hledali odpovědi na otázky zda jsou nezbytné určité formy regulace ve zdravotnictví či jak bude probíhat proces elektronizace zdravotnictví v příštích pěti letech,“ popsal Jiří Skalický aktuální témata, která hýbou českým zdravotnictvím. „Jsou to otázky, které budeme diskutovat také během tohoto funkčního období této Poslanecké sněmovny,“ dodal ještě poslanec Skalický.

 

 

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK