Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Česká Třebová má moderní dopravní terminál

 

Česká Třebová otevřela 15. září nový dopravní terminál za 330 milionů korun. Komplex propojuje cestování vlakem, autobusy a osobním autem. Technologiemi nabité centrum zrychlí cestování hlavně pro ty, kteří přijíždějí autem na dálkové vlaky.

Parkoviště v podzemí o rozloze celé plochy náměstí nad ním nabízí místa pro 270 aut a podporuje myšlenku „Zaparkuj a jeď“. Tato třebovská stavba se stala jedním z center celého dopravního systému Pardubického kraje. Do České Třebové by měla přivést autobusovou dopravu z východní části kraje. Pro západní část kraje budou druhým centrem Pardubice. „Tuto myšlenku vítám, zatím však je pardubické dopravní centrum ve stádiu studií. Přestavbu prostoru před nádražím, kde by měl terminál vzniknout, podporuji, protože má logiku,“ uvedl Jiří Skalický, který se slavnosti osobně zúčastnil.

Českotřebovskou stavbu spolufinancovala 132 miliony korun Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jiří Skalický maximální využívání peněz z EU vítá. „Je potřeba aby se čerpaly, snižuje se tak deficit toho, co se za posledních dvacet let nestihlo opravit. Z těchto prostředků se spousta obcí a měst oblékla do nového kabátu.“Podle něho však současné čerpání evropských peněz prochází zbytečně složitou cestou a „živí“ se na něm mnoho úředníků.„Podporuji proto všechny kroky, které povedou ke zjednodušení čerpání evropských peněz tak, aby na místo určení přišlo jejich maximum a „neztrácely“ se po cestě jako odměna za zbytečnou administrativu, která je s čerpáním spojená.“ 

 

   

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK