Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

EBA je v nejlepší kondici ve své historii. Přesto plním slib a odcházím z představenstva.

K datu 1. února 2014 dochází ke změnám v představenstvu společnosti East Bohemian Airport (EBA), konkrétně na pozici člena a předsedy představenstva. Společnost provozující civilní část pardubického letiště po dvanáctiletém působení opouští Jiří Skalický.

 

Jiří Skalický rezignuje a dodrží tak slib, který dal vedení města Pardubice. To je majoritním akcionářem společnosti EBA. Na základě koaliční smlouvy má mít ve vrcholném orgánu této společnosti jedno zastoupení každá z koaličních stran. Jiří Skalický však v září loňského roku odešel ze Sdružení pro Pardubice a stal se členem TOP09, která tak v současnosti má v představenstvu dva členy. “Sdružení pro Pardubice vyzvalo stranu TOP09, aby tuto situaci projednala a uvolnila jedno místo v představenstvu. V září jsem slíbil, že situaci vyřeším. Nyní svůj slib plním a to tímto způsobem. Jiná řešení nebyla realizovatelná,” vysvětluje důvody své rezignace Jiří Skalický. “Svému nástupci předávám společnost ve velmi dobré kondici. Má skvělé postavení na trhu, její hospodářský výsledek je vynikající. Loňská sezona byla vůbec nejúspěšnější v historii fungování společnosti a tento trend i nadále stoupá. Doufám, že budoucí představenstvo dokáže tento stav udržet, či ještě zlepšit,” dodává Skalický.

 

Pardubické letiště v roce 2013 přepravilo téměř 185 tisíc cestujících, což je více než 50 procentní nárůst oproti roku předchozímu. Právě připravovaným projektem je výstavba nového odbavovacího terminálu, který je pro poskytování moderních a kvalitních služeb letiště klíčový. V současné době probíhá soutěž bankovních ústavů na poskytnutí úvěru, který je společnost EBA schopna financovat ze svých zisků. Zároveň je vybírána advokátní firma, která zrealizuje tendr na dodavatele stavby.

 

„Jen maximální neochota, totální neschopnost nebo zlý úmysl mohou výstavbu terminálu dramaticky ohrozit nebo jí dokonce zabránit,“ je přesvědčen Jiří Skalický. Podle něj je důležité, že společnost EBA je tak ekonomicky silná, že dokáže úvěr splácet ze svých zisků a nepotřebuje žádnou další dotaci od akcionářů.

 

Jiří Skalický hodlá být se společností EBA i nadále v kontaktu: “Jsem připraven jí pomáhat z pozice poslance a člena parlamentního výboru pro obranu. Věřím však, že po komunálních volbách se budu znovu na fungování společnosti podílet přímo.”

 

-kan- 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK