Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Kapacity v oblasti molekulární biologie se sešly v Pardubicích

Město Pardubice hostí ve dnech 29. – 30. ledna ojedinělou odbornou konferenci. V hotelu Zlatá štika se sešly kapacity v oboru molekulární biologie a biochemie z celé České republiky. Záštitu nad jubilejním 10. ročníkem převzali primátorka města Pardubice Štěpánka Fraňková, ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald a také poslanec a primář oddělení klinické biochemie pardubické nemocnice Jiří Skalický, který se ujal oficiálního zahájení konference.

Jubilejní 10. ročník odborné konference s názvem “Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami – RANK 2014” do Pardubic přilákal několik desítek odborníků z celé České republiky. “Konference podobného typu je v České republice zcela ojedinělá a má svou tradici i dobré jméno,” vyzdvihl význam konference Jiří Skalický. “Odborným garantem je profesor Tomáš Zima z Ústavu klinické biochemie Všeobecné fakultní nemonice v Praze a nedávno jmenovaný rektor Univerzity Karlovy. To je myslím dostatečná záruka vysoké odbornosti konference, kde přednášely kapacity ze všech významných ústavů a laboratoří z celé republiky  i ze Slovenska,” připomněl Skalický.
Na úvod konference vystoupil bývalý předseda Akademie věd ČR, dnes působící v Ústavu molekulární genetiky, Václav Pačes. Přiblížil současné techniky stanovení struktury DNA, které pokročily natolik, že je možné levně a rychle přečíst dědičnou informaci jednotlivých lidí. Na základě těchto informací lze u některých nemocí zavádět vhodnou léčbu pro konkrétního pacienta. Další z mnoha témat konference se zabývají například postupy v diagnostice nádorových onemocnění, genetickou detekcí virových a bakteriálních patogenů nebo třeba riziky přenosu toxoplasmy v souvislosti s konzumací masných výrobků. Součástí programu je i vyhodnocení nejlepších prezentací mladých autorů do 35 let.
Konferenci, akci postgraduálního vzdělávání, pořádají Česká společnost klinické biochemie, Pardubická krajská nemocnice a.s., Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a MeDiLa s.r.o. Pardubice.

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK