Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Je protonová terapie převratem při léčbě nádorů, nebo lukrativní byznys?

Praha/Pardubice, 28. února 2014 – Pod záštitou předsedy a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví se v Poslanecké sněmovně uskutečnil kulatý stůl věnovaný tématu protonové terapie. Diskuze o současnosti a budoucnosti této unikátní metody léčby onkologických onemocnění se účastnil i poslanec a člen zdravotnického výboru Jiří Skalický (TOP09).

„Protonová terapie patří k nejmodernějším metodám při léčbě nádorových onemocnění. Samozřejmě není využitelná pro všechny pacienty a je stále finančně nejnáročnější. Proto jsme na semináři hledali zejména řešení, za jakých podmínek protonovou léčbu použít,“ krátce shrnul program kulatého stolu Jiří Skalický. Debaty se kromě představitelů Výboru a Ministerstva zdravotnictví ČR účastnili přednostové příslušných klinik fakultních nemocnic v Praze, Brně a Hradci Králové, oborových institucí a také zdravotních pojišťoven a dokonce i Právní fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Názor zdravotních pojišťoven a komplexních onkologických center je shodný. Pojišťovny respektují doporučení příslušných odborníků k léčbě a tu zajistí a uhradí. Zdravotní pojišťovny i odborníci v oblasti onkologie tento způsob léčby jednoznačně preferují u diagnóz, kde má tato metoda prokazatelně nejlepší výsledky a je nenahraditelná, zatímco majitelé a lékaři Protonového centra mají jasný ekonomicko-odborný zájem (potřebují vrácení investice 4,5 mld. korun) a potřebují tedy co nejdříve co nejvíce pacientů. Ovšem v České republice je v současné době takových pacientů jen pár desítek ročně,“ vysvětlil Jiří Skalický. Jako člen Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pak připomněl, že VZP už v roce 2013 nabídla pražskému Protonovému centru smlouvu o léčbě svých klientů a úhradě zdravotních služeb. Za ozařování dospělých pacientů má pojišťovna platit paušálně přibližně půl milionu korun, u dětí dokonce téměř tři čtvrtě milionu korun.

Protonová terapie je léčba rakoviny ozařováním, na rozdíl od „klasické“ radioterapie je však ozařování nádoru přesnější a o něco šetrnější ke zdravé tkáni v okolí nádoru. Metoda je využívána zejména u špatně dostupných nádorů, účinná je zejména u dětských pacientů. Největší efekt protonové léčby je u vzácných diagnóz, které se vyskytují zhruba u několika desítek pacientů v České republice ročně. Toto potvrzuje i odborná analýza vytvořená odborníky z Masarykovy univerzity v Brně, kteří na ní spolupracovali se zástupci odborných lékařských společností. V jedenácti protonových centrech v celé Evropské unii a Švýcarsku, tj. téměř 500 milionu obyvatel, pak léčili v roce 2012 celkem dva tisíce pacientů, což bylo o sto nemocných méně než v předchozím roce.

Další seminář na toto téma, tentokrát otevřený veřejnosti, se v Poslanecké sněmovně v Praze uskuteční 10. dubna 2014 od 13 hodin.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK