Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Pardubické firmy jsou tahouny v projektech obranného průmyslu

Pardubice, 18. března 2014 – V sídle pardubické firmy RETIA bylo pěticí českých a slovenských firem podepsáno memorandum, které deklaruje spolupráci na novém typu mobilního radaru protivzdušné obrany. Nový 3D radar ReUNION je nejen ukázkou perspektiv českého a slovenského obranného průmyslu, ale také příležitostí pro politiky dokázat, že podporují domácí firmy.

Armády obou zemí v současné době musí uvažovat o výměně a o modernizaci radarové techniky. Projekt českých a slovenských firem nabízí zařízení tuzemské výroby, které je řádově o sta miliony korun levnější než při nákupu ze zahraničí a které je modernější než všechna doposud dostupná technika. Navíc díky projektu vzniká velký potenciál nabídky pracovních míst, rozvoje regionů, podpory výzkumu a vývoje a také podpory exportu. Nabízí se totiž možnost radar ReUNION exportovat i do dalších zemí Evropské unie, zejména V4.

Prezentace projektu a podpisu memoranda, ve kterém se firmy zavazují realizovat kroky vedoucí k naplnění společného podnikatelského záměru vývoje a výroby mobilních radarů pro protivzdušnou obranu, se účastnili velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss, velitel vzdušných sil Slovenské republiky brigádní generál Miroslav Kotrba a národní ředitel vyzbrojování Ministerstva obrany Slovenské republiky brigádní generál Juraj Krištofovič. Č eskou stranu reprezentoval velitel 25. protiletadlového raketového pluku plk. Vladimír Barca, dále také poslanci a senátoři zvolení za Pardubický kraj. Nechyběl mezi nimi ani poslanec Jiří Skalický (TOP09), který je členem výboru pro obranu.

„Osobně projekt spolupráce českých a slovenských firem podporuji. Jsem přesvědčen, že armáda by měla nakupovat techniku u domácích firem – zvlášť když tyto firmy silně konkurují mnohem dražším mezinárodním společnostem. Proto mne trochu zaráží, že na prezentaci projektu nedorazil nikdo z vrcholných představitelů ministerstva obrany,“ poznamenal po podpisu memoranda Jiří Skalický.

Lídrem projektu je pardubická společnost RETIA a.s., která na něm spolupracuje s českými firmami ELDIS Pardubice s.r.o. a TATRA Truck a.s. a slovenskými společnostmi EVPÚ, a.s. a VOP Slovakia s.r.o.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK