Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Skuteč by chtěla být obcí s rozšířenou působností

Skuteč/Pardubice – Město Skuteč má zájem „povýšit“ na obec s rozšířenou působností a zajistit tak obyvatelům ve spádovém území dostupnější služby veřejné správy. O svém záměru vedení města diskutovalo s poslanci zvolenými za Pardubický kraj. Prezentace a prohlídky města se zúčastnil také Jiří Skalický, poslanec za TOP09. 

V Pardubickém kraji je v současné době zřízeno 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem, kam spadá i město Skuteč. Vzhledem ke geografické poloze a komplikovanější dopravní infrastruktuře nyní radnice uvažuje o změně a chce se stát obcí s rozšířenou působností.

„Záměr města má své výhody, ale i nevýhody. Kritici projektu namítají, že nově vzniklý správní obvod by byl příliš malý a zbytečně drahý. Takový krok si vyžádá vysoké finanční nároky na zřízení, ale i na provoz radnice a výkon státní správy. Na druhou stranu je pravda, že obyvatelům tohoto regionu by to mohlo přinést snadnější dostupnost úřadu,“ komentoval záměr skutečské radnice Jiří Skalický. V současné době dojíždějí obyvatelé Skutče a okolí do Chrudimi, která pro ně tzv. přenesenou působnost státní správy vykonává. Jedná se například o vydávání osobních a řidičských průkazů, cestovních pasů, živnostenských oprávnění, výplaty sociálních dávek, ale třeba i evidence motorových vozidel atd. „Ve Skutči jsme se seznámili se záměrem města a získali jsme větší přehled o problematice obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Podle mých informací momentálně skutečská radnice čeká na potřebné materiály z ministerstva vnitra. Uvidíme co přinese budoucnost,“ shrnul jednání poslanec Jiří Skalický s tím, že Skuteč by tuto změnu chtěla realizovat jako pilotní projekt pro případné další žádosti měst. Zároveň skutečská radnice navrhuje, aby se na nákladech souvisejících se změnou podílelo kromě státu i samotné město, které žádost podává.

Podle navrhovaného plánu by Skuteč vykonávala administrativu pro 14 obcí a přibližně 13300 obyvatel Skutče a okolí. Byla by tak srovnatelná např. s Telčí, Novou Pakou nebo Náměští nad Oslavou.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK