Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Mám svůj svět, ale mám vás rád

Pardubice, 3. dubna 2014 - Jiří Skalický je nejen poslancem za TOP09, ale také patronem speciální třídy pro děti s autismem v dětském centru Lentilka. A protože středa 2. dubna byla Světovým dnem autismu, zapojil se Jiří Skalický do celodenního programu na podporu osvěty o této nemoci.

Akce se konala v pardubickém obchodním centru AFI Palace, kde se po celý den prezentovala zařízení zabývající se problematikou autismu. Nejen že tu názorně ukazovala metody práce s takto nemocnými lidmi, ale připravila také kulturní program. Vystupovali tu klienti různých stacionářů s hudebními a tanečními vystoupeními, své dovednosti ukázali i psi pomáhající v rámci canisterapie a herci Východočeského divadla četli vzkazy rodin pečujících o autistu. „Život s autistou není jednoduchý. Nemoc na první pohled někdy ani nepoznáte a to často přináší i různé náročné situace. Proto velmi rád podporuji akce jako je tato, osvětu o autismu musíme šířit. Myslím, že motto akce vystihuje přesně to, co lidé s autismem zažívají – říkají Mám svůj svět, ale mám vás rád. A my bychom jim to měli oplatit,“ řekl Jiří Skalický.  

Do programu se aktivně zapojily i děti z Lentilky, které vůbec poprvé veřejně vystupovaly s muzikoterapeutickým vystoupením nazvaným Píseň živlů. Aktivně se zapojily také do otevření výstavy výtvarných prací lidí postižených autismem, když společně s Jiřím Skalickým a místopředsedkyní Senátu ČR Miluší Horskou slavnostně přestřihly pásku.

V rámci podpory austimu program pokračuje až do konce měsíce dubna. Už v pondělí 7. dubna se například koná Den otevřených dveří v Lentilce a v Rodinném integračním centru, v úterý 8. dubna se vydá průvod autistů z Pernštýnského náměstí k AFI Palace, kde společně s klaunem Ferdou vypustí balonky. Následující den se uskuteční beseda se studenty pardubické univerzity a nakonec 28. dubna kulatý stůl na téma Priority potřeb osob s autismem v Pardubickém kraji.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK