Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

K „Putování Po Proudu“ se připojily více než dvě stovky autistů z Pardubic

Pardubice 9. dubna – V rámci osvětových akcí ke Světovému dni autismu se organizace pracující s osobami s poruchou autistického spektra jako je Rodinné integrační centrum, DRC Lentilka, MIREA denní stacionář, Základní škola a Praktická škola Svítání, denní stacionář Slunečnice, ZŠ Praktická A. Krause a rodiče s dětmi připojili k Putování Po Proudu. Tato akce je druhým ročníkem putování dospělých autistů po České republice od města k městu a na konci většiny dní je uspořádána přednáška a beseda o životě lidí s autismem. Pardubáci se na Pernštýnském náměstí připojili k putujícímu Vítu Havránkovi.

„Většina účastníků z řad dětí i dospělých byla oblečena v modré barvě, která je  celosvětovou barvou pro autisty. Stejnou barvu měly i balónky, které na konci pochodu vypustili všichni k obloze. O zábavu se cestou staral klaun Ferda“, prozradila ředitelka Dětského rehabilitačního centra LENTILKA Gabriela Bělková.

„Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu, z důvodu velkého nárůstu počtu dětí s autismem. Tím, že se stát touto problematikou dostatečně nezabývá, péče a služby pro tyto osoby nejsou systematické, provázané, komplexní, sjednocené napříč jednotlivými kraji, dochází k diskriminaci osob a rodin s PAS, vedoucí k sociálnímu vyloučení a často i díky velké psychické zátěžik rozpadu těchto rodin“, vysvětlila Gabriela Bělková.

Program osvětových akcí ke Světovému dni autismu bude pokračovat 28. dubna kulatým stolem na téma: "PRIORITY POTŘEB OSOB S AUTISMEM V PARDUBICKÉM KRAJI".                                                                                                                                             

Mgr. Gabriela Bělková,

ředitelka DRC Lentilka

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK