Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Do diskuze o lékové interakci se zapojil i doktor Skalický

Sdružení občan vydalo další číslo elektronického měsíčníku o zdravotnictví "Občan v síti". Řeší v něm téma lékové interakce a polypragmasie. Svým příspěvkem do diskuze přispěl i PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. - poslanec a člen Správní rady VZP.

Pokládáte nežádoucí lékové interakce a polypragmasii za problém, kterým je potřeba se zabývat?

Zcela jistě. Jedná se o problém, který se vine jako červená nit dlouhodobě mezi pacienty v České a dříve Československé republice. Při povaze českého pacienta, dostupnosti spektra léčivých přípravků a marketingu farmaceutických firem jde o problém, který nabývá stále větších rozměrů. Nemluví se o něm, přičemž může v řadě případů vést i k závažným zdravotním komplikacím. Považuji za naprosto nezbytné se touto záležitostí zabývat nejen v rámci odborných diskusí, ale i ve vztahu k laické pacientské veřejnosti.

Jaké cesty k omezení obojího se nabízejí a které pokládáte za nejužitečnější?

Při svobodné volbě lékaře, neomezených marketingových možnostech a při současných představách společnosti, že člověk musí být za všech okolností zdravý, je omezení výše uvedeného velmi komplikované. Za použitelné považuji v první řadě přístup lékařské veřejnosti k předepisování léčivých přípravků, dále edukace společnosti o tom, že méně je někdy více, a dobrovolné omezení reklamy ze strany farmaceutických firem, a v neposlední řadě povinné využívání elektronického receptu. Toto jsou všechno vzájemné kombinaci.

Máte v této oblasti nějaké osobní zkušenosti?

Ano, mám, a to takové, že díky mému vzdělání se mi po celou dobu dařilo lékovým interakcím vyhýbat a polypragmasii omezovat na minimum. Tento odborný přístup používám i v rámci rodiny při kontrole domácích lékárniček a eventuálních „čistkách“ dlouho skladovaných léků.

 

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK