Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

"Lioni" předali dar TyfloCentru

Pardubické koupaliště Na Cihelně se stalo místem konání charitativní akce "Lionský den". Uspořádal jej pardubický Lions Club, který v rámci programu předal finanční dar ve výši 20 tisíc korun TyfloCentru Pardubice o.p.s. Právě s tímto Centrem denních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji pardubičtí Lioni dlouhodobě spolupracují. Dlouholetým členem Lions Clubu je i poslanec Jiří Skalický.

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK