Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Proč platíme regulační poplatky v lékárnách a komu tyto peníze patří?

Často dostávám od svých přátel i dalších lidí otázku, k čemu potřebují lékárníci tolik peněz? Mají za to, že regulační poplatky za recept a položku na něm si lékárníci ponechávají. Proto jsem se na smysl regulačních poplatků v lékárnách ptal Marka Hampla, předsedy představenstva Grémia majitelů lékáren: 


Co se děje s penězi, které lékárny vyberou jako regulační poplatek? 
Přesto, že u veřejnosti stále přetrvává přesvědčení, že regulační poplatky zůstávají v plné výši příjmem lékárny, skutečnost je jiná. V současné době lékárny odvádí zdravotním pojišťovnám zhruba 2/3 z vybraných regulačních poplatků. 

Připomeňme, od kdy regulační poplatky v lékárnách vlastně platíme? 
Zavedla je vláda Mirka Topolánka s účinností od 1. ledna 2008 jako první krok připravené reformy zdravotnictví z dílny tehdejšího ministra Tomáše Julínka. 

Proč je zavedla? 
Deklarovaným cílem nových poplatků za každou položku na receptu byla sporná a vlastně ministerstvem nikdy v souvislostech nevysvětlená regulace předepisování léků a tím počtu předepsaných receptů. Pacient musel tento poplatek platit pouze u léků, na jejichž úhradě se jakkoli podílely zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti měl regulační poplatek mimo jiné zajistit, aby se výdaje těchto zdravotních pojišťoven za léky nezvýšily, když se zvyšovalo DPH z pěti na devět procent. 

Přesto: jaké byly výsledky? 
Už v průběhu roku 2008 došlo prokazatelně k zásadnímu snížení počtu předepsaných léků a receptů. Ukázalo se, že rezervy na straně lékařů co se předepisovaných léků týká, skutečně jsou. Současně se ale nový systém negativně odrazil v hospodářských výsledcích lékáren za rok 2008. 

Co bylo důsledkem špatné komunikace těchto záležitostí směrem k veřejnosti? 
Smysl a cíle zavedení regulačního poplatku začala od samého počátku kritizovat opozice (sociální demokracie). Výsledky krajských voleb v říjnu 2008 ukázaly, že úspěšně. Od ledna roku 2009 začaly nové krajské reprezentace vedené ČSSD plnit své předvolební sliby a v různé formě začaly regulační poplatky v krajských lékárnách pacientům proplácet. To vyvolalo protesty mezi provozovateli soukromých lékáren. Zásah krajských zastupitelů totiž nejen, že deformoval poměry na lékárenském trhu, ale současně byl podle mého názoru nespravedlivý také k pacientům, resp. k těm z nich, kteří nemohli z nejrůznějších důvodů čerpat lékárenskou péči v krajských lékárnách a se svými recepty chodili do soukromých lékáren, ve kterých regulační poplatky platit museli. 

Jak reagovala vládnoucí koalice? 
Vládnoucí koalice v této situaci přijala s účinností od 1. dubna 2009 senátní novelu zákona č. 48 /1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V důsledku toho se celá situace ještě zkomplikovala a stala se zejména pro pacienty naprosto nepřehlednou. U léků s doplatkem nad 30 Kč se regulační poplatek od tohoto doplatku odečítá. Tím se doplatky pacientů snížily a lékárně nezůstává z tohoto regulačního poplatku vůbec nic. Z pohledu lékárníků se po přijetí novely zákona č. 48/1997Sb. z celého regulačního poplatku za položku na receptu stal pouze zbytečný úkon, vybírali poplatek a o jeho výši snižovali doplatek. Lékárníci tak přišli o další čas, který by mohli věnovat odborné komunikaci s pacienty. U léčiv, která hradí v plné výši zdravotní pojišťovna, musí lékárna nadále snížit cenu pro zdravotní pojišťovnu o příslušnou vypočtenou část regulačního poplatku. 

Jiří Skalický 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK