Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Lékové interakce ročně ohrožují tisíce pacientů

Vážné poškození zdraví nebo dokonce smrt – to jsou nejvážnější důsledky tzv. lékových interakcí. Vzájemné ovlivňování účinků léků stojí podle odhadů odborníků až za téměř 40 tisíci hospitalizací pacientů ročně a za téměř 150 úmrtími. Přitom řešení je relativně jednoduché. Důležitá je důsledná komunikace lékaře, popřípadě lékárníka s pacientem a také zodpovědnost pacienta samotného. Navzájem se totiž neovlivňují jen léky „na předpis“, ale i přípravky volně prodejné, bylinky a některé potraviny.

Léková interakce neboli vzájemná nesnášenlivost léků se může projevit sníženým nebo naopak zvýšeným účinkem léků nebo vznikem zcela jiného nežádoucího jevu. Interakce bývají popsány v příbalových informacích léků, ale stačí to? Například průměrný český senior běžně užívá čtyři a šest různých léků předepsaných nebo doporučených lékařem a k tomu až dva volně prodejné přípravky. Ovšem výjimkou nejsou ani lidé, kteří užívají i patnáct léků! Přitom za kritickou mez se považuje už léků pět, poté výskyt interakcí a nežádoucích účinků výrazně stoupá. Riziko nežádoucích účinků do pěti užívaných léků jsou 4 %, u patnácti léků už 15 %, a pokud pacient užívá více než 16 léků, je toto riziko 40 a více %.

Spočívá řešení v e-receptech?

„Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že význam sledování lékových interakcí čím dál tím více stoupá. Řešením by mohla být i elektronizace zdravotnictví, tedy tzv. e-recepty,“ komentuje situaci poslanec a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. a dodává: „Jsem přesvědčen, že plošné zavedení e-receptů by přineslo benefity, které jsou zcela zřejmé a stojí za to. Výhodu elektronických receptů vidím především v oblasti zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel. Lékař bude totiž mít možnost jedním nahlédnutím zjistit v reálném čase, jaké léky pacient užívá a bude mít tak větší možnost zabránit případným lékovým interakcím.“ V praxi to znamená, že lékař může již při předepisování léků zjistit, zda některé kombinace léků nebudou pro zdraví pacienta škodlivé. „Také tím české zdravotnictví ušetří, protože lék pak nebude pacientovi předepisován ve více ordinacích, jak se tomu nyní někdy děje. Uspoří se tím nejen finanční prostředky zdravotních pojišťoven za vydané léky, ale také množství spotřebovaných léků,“ upozorňuje doktor Skalický. Například v roce 2012 totiž muselo být znehodnoceno téměř 550 tun léků, které lékaři předepsali, zdravotní pojišťovny zaplatily, ale pacienti nespotřebovali.

Znám své léky

Rizikům lékových interakcí však mohou předcházet i sami pacienti. Měli by zodpovědně svého lékaře informovat o lécích a přípravcích, které jim předepsali jiní lékaři, nebo které si koupili ve volném prodeji. Důvěru by měli mít i ke svému lékárníkovi, který může s výběrem přípravku pomoci. „Pacient si totiž musí uvědomit, že snižovat či zvyšovat účinky některých léků mohou i potraviny nebo bylinky. Nejznámější je asi třezalka, šťávy z citrusů a samozřejmě alkohol,“ varuje Jiří Skalický. Na tuto problematiku ale nemusí být pacienti sami. Zkontrolovat si vzájemné účinky léků mohou i v online poradně Znám své léky. Tu spustila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se společností Infopharm v červnu 2014 a obrátilo se na ni už téměř dvacet tisíc pacientů. U deseti procent z nich se podařilo odhalit závažné lékové interakce a dalších 10 % ukázalo na duplicitu léků. Nejvíce interakcí poradna odhalila v oblasti onemocnění kardiovaskulárního systému. Z celkového počtu 6 123 interakcí jich 39 bylo život ohrožující. Početnými skupinami lékových interakcí jsou také onemocnění krve a krvetvorných orgánů, nervový systém, trávicí trakt a metabolismus i muskuloskeletární systém. „Za důležitý počin považuji i nedávné vydání výkladového slovníku lékové politiky. Jeho cílem je přispět k lepší informovanosti a znalostem v lékové politice. Po příchodu do Poslanecké sněmovny jsem totiž zjistil, že zákonodárci, úředníci a často i odborná veřejnost potřebuje přesný a jednotný výklad používaných pojmů a procesů tak, aby se v té „lékové džungli“ neztráceli,“ dodává Jiří Skalický. Naráží tak na nutnost zaměřit se také na legislativu v oblasti farmaceutického průmyslu,


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK