Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Nadané studenty je třeba podporovat

Diplomova pracePodpora univerzitního i středoškolského vzdělávání, to je jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnuje poslanec a primář pardubické nemocnice Jiří Skalický. Konkrétním případem je úzká spolupráce s pardubickou univerzitou a přímá podpora studentů. Například formou ocenění za kvalitní diplomovou práci.

Diplomová práce má prokázat, že je student schopen využít získané znalosti a zpracovat odborné téma. Ale pokud má práce ještě něco navíc a přinese nové, důležité poznatky do oboru, stojí za uznání. Jiří Skalický je biochemik a farmaceut, primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice, a tak si k ocenění vybírá práce z oboru. Už několik let podporuje studenty Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Ocenění pro Štěpánku

Letos Cenu Jiřího Skalického získala Štěpánka Skálová. Ve své práci se zabývala „přeměnou“ kmenových buněk v kardiomyocyty, tedy laicky řečeno na srdeční buňky. „O kmenových buňkách určitě veřejnost v poslední době slyšela jako o „kouzelných buňkách“, které mohou vyléčit například osteoartrózu. Možnost využití kmenových buněk je ale i u jiných onemocnění, a proto se Štěpánka zaměřila na srdeční sval. Což samozřejmě znamená mnoho hodin strávených jak v laboratoři, tak i nad odbornou literaturou. Problematika kmenových buněk je složitá a náročná,“ vysvětluje důvody ocenění Jiří Skalický.

Poslanec Jiří Skalický se rozhodl neoficiálně ocenit také práci Jitky Vítové, která se ve své práci zabývala metodami, které studují strukturu bílkovin pomocí hmotnostní spektrometrie. „Během studia musela bojovat i s nepřízní osudu, která ovlivnila její zdraví. Přesto svou práci obdivuhodně zvládla,“ dodává Skalický. V nejbližší době plánuje osobní setkání s oběma studentkami.

Spolupráce s praxí

Ceny poslance Jiřího Skalického ale nejsou jediným oceněním diplomových prací. Své odměny nejlepším diplomkám předávají také rektor a děkan. Výrazně se zapojují i firmy působící ve zdravotnictví. Svou cenu tak čerstvým absolventům udělují firmy Siemens a Novo Nordisk, včetně české asociace CZEDMA. „Spolupráce školy a praxe je klíčová. Jsem proto rád, že se firmy do podpory studentů a potažmo univerzity aktivně zapojují,“ říká Jiří Skalický s tím, že se zdaleka nejedná jen o oceňování nejlepších diplomových prací. Takoví studenti ale mohou lépe získat nabídku zaměstnání, což se už letos i podařilo.

Farmakochemie

„Aktuálně se také snažíme prostřednictvím Asociace inovativního farmaceutického průmyslu propojit obor farmakochemie s praxí. Firmy mohou absolventům nabídnout profesionální zázemí a naopak využít schopností nadaných studentů,“ prozrazuje Jiří Skalický.

Spolupráce se týká především studijního programu farmakochemie a medicinální materiály, kde se studenti vzdělávají zejména v chemických, biochemických a chemicko-technologických oborech s orientací na farmaceutický výzkum a výrobu. Mohou se uplatnit na místech středního managementu a na pozicích technických pracovníků ve firmách a společnostech podnikajících ve farmaceutickém průmyslu a materiálových specialit určených pro aplikace v medicíně.

Udržení talentů

Podpora studentů a oceňování diplomových prací je jen kapkou v moři, kterou může jednotlivec poskytnout. V případě Jiřího Skalického je však v souladu s politickou stranouTOP09, za kterou byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Motivace k hlubší spolupráci s praxí, ale i snaha zabránit úniku nejlepší talentů ve vědě a výzkumu do zahraničí patří mezi priority, stejně jako snaha o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce.

„Podpora katedry biologických a biochemických věd je pro mne důležitá, vždyť jsem stál u jejího zrodu. A jako pro patriota je pro mne samozřejmostí věnovat svou pozornost Univerzitě Pardubice, kde také přednáším. Je to univerzita, kterou navštěvuje na deset tisíc studentů na sedmi fakultách,“ dodává Skalický.

Diplomova prace SkalovaVitova

Štěpánka Skálová a Jitka Vítová jsou studentkami oceněnými Cenou poslance Jiřího Skalického.

Diplomova prace Stepanka Skalova1

Štěpánka Skálová získala cenu za diplomovou práci věnovanou kmenovým buňkám.

Diplomova prace Jitka Vitova

Speciální cenu Jiřího Skalického převzala Jitka Vítová.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK