Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Modrá pilulka v Pardubicích, aneb pardubická univerzita nahlédne pod pokličku významné farmaceutické společnosti

Podpisem memoranda zahájila Univerzita Pardubice úzkou spolupráci se světovou špičkou farmaceutického průmyslu. Děkan Fakulty chemicko-technologické Petr Kalenda a generální ředitel společnosti Pfizer Česká republika John Raney stvrdili vědeckou a výzkumnou spolupráci akademické půdy s praxí. Partnerství farmaceutického sektoru a veřejné správy je vzájemně prospěšným modelem vědecké spolupráce, která umožní nejen výměnu užitečných informací, ale může také posouvat hranice oboru ve prospěch léčby pacientů. 

Předmětem spolupráce je totiž podpora nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie. A nejen to. Projekt ve svém důsledku otevírá možnost mladým a nadějným vědcům uplatnit se v oboru nejen doma, ale i v zahraničí. Iniciátorem této spolupráce byl poslanec a primář kliniky biochemie pardubické nemocnice Jiří Skalický.

„Jsem rád, že se mi podařilo na pardubickou univerzitu přivést významného světového hráče z farmaceutického průmyslu. Studenti oboru farmokochemie budou mít možnost podívat se do kuchyně velké farmaceutické firmy, což bezesporu přispěje ke kvalitě jejich vzdělávání, rozšiřování jejich znalostí a umožní jim i lépe se uplatit v praxi. Rozhodně nebudou muset stát frontu před úřady práce, protože o tyto „nové mozky“, mladé a kreativní lidi mají zájem i velké zahraniční firmy,“ říká poslanec Jiří Skalický. Spolupráce s firmou Pfizer, která mimo jiné přinesla na český trh známou modrou pilulku, je podle Skalického konkrétním příkladem spolupráce akademického světa s průmyslem ve velmi perspektivní oblasti výzkumu a vývoje nových léků.

Pozitivní hlasy zaznívají i z druhé strany. Viceprezidentka pro inovativní farmaceutický průmysl společnosti Pfizer pro oblast střední a východní Evropy Angela Lukin si zájem pardubické univerzity pochvaluje. „V oblasti výzkumu a vývoje vzniká velké množství nových přípravků právě formou spolupráce farmaceutického průmyslu s akademickou sférou a je skvělé, že Univerzita Pardubice má zájem o tento typ spolupráce, která je prospěšná pro obě strany, protože budoucí výsledky jsou přínosem hlavně pro pacienta.“

Špička ve farmaceutickém oboru

Společnost Pfizer má dlouhou tradici, založena byla už v roce 1849 ve Spojených státech amerických, dnes je přední biofarmaceutickou společností distribující léčiva do 150 zemí světa. V České republice působí od roku 1993. V době svého vzniku vyráběla především léčiva a chemikálie, byla první společností, která uměla na začátku 20. století masově vyrábět kyselinu citronovou. Své poznatky z oblasti fermentace dokázala společnost využít po roce 1928, kdy Alexandr Fleming odhalil antibakteriální účinky penicilinu. Ale chyběl způsob, jak jej vyrábět v masovém měřítku. Společnost Pfizer začala penicilin ve velkém množství vyrábět v roce 1941 a až do konce války byla největším výrobcem této látky na světě. V 60. letech minulého století vyvinula nové antibiotikum Terramycin, stala se hlavním výrobcem a distributorem vakcíny proti obrně. Dnes výzkum nových léčiv společnosti Pfizer zahrnuje stovky výzkumných projektů v deseti hlavních terapeutických oblastech od „běžné“ rýmy až po rakovinová onemocnění.

Pardubické Silicon Valley

Podpis memoranda Fakulty chemicko-technologické s předním hráčem na farmaceutickém trhu je jedním, ale ne jediným dokladem spolupráce praxe a vzdělávání. Ukázala to například i nedávná výstava ElectroTechnika & IT, která představila pardubickou aglomeraci jako region zaměřený na vývoj, výzkum a produkci elektrotechniky, energetiky a informačních technologií. Struktura středního i vysokého školství v kombinaci s celou řadou oborově zaměřených firem naznačuje, že i tento obor má v budoucnost. „Tento obor je tak rychle a tak progresivně se rozvíjející odvětví, že je nutné vytvářet stále nové a progresivní technologie. S tím souvisí i nutnost vychovávat nové generace odborníků, vychovávat si kvalifikované pracovní síly v oboru,“ komentoval situaci poslanec Jiří Skalický, který se nebál přirovnat region k českému Silicon Valley. „Pardubice a okolí jsou díky velkému množství firem v oboru a také vzdělávání na úrovni středních a vysokých škol, jedinečnou aglomerací nejen v České republice, ale možná i ve světě. Ono to přirovnání k americkému Silicon Valley zas tak vzdálené být nemusí.“ Jiří Skalický dlouhodobě podporuje nejen firmy v oboru, ale také všechny formy vzdělávání. „Musíme si vychovávat kvalifikované odborníky, ale také je udržet v regionu. Nabídnout jim kvalitní zázemí na trhu práce, ale i podmínky pro život v našem městě a kraji,“ je přesvědčen poslanec Skalický.  

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK