Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Jiří Skalický: Čtyřpruh u Parama zatím bez bomb

Letos na jaře byla po dlouhých letech příprav zahájena druhá etapa výstavby nového čtyřpruhu vytížené komunikace v sousedství rafinérie Paramo. S průběhem stavebních prací u stavby s oficiálním názvem I/37 Pardubice – Trojice se osobně seznámil poslanec Jiří Skalický (TOP09) společně se stranickým kolegou z městského zastupitelstva Liborem Slezákem.

O zařazení stavby do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury usilovali poslanci z Pardubického kraje několik funkčních období. První část spočívala v úpravě křižovatky u dostihového závodiště, druhá řeší dostavbu dvou jízdních pruhů a cyklostezky. „Komunikace vede přímo městem, tvoří hlavní část kapacitního průjezdu ve směru sever-jih. Bude rozšířena z již existující dvoupruhové silnice na čtyřpruhovou, dělenou středním dělícím pásem. K tomu musíme připočíst poměrně komplikované prostředí s extrémně vytíženým železničním koridorem, který bude přemostěn nově budovanými mosty, i stále existující riziko nevybuchlých leteckých pum. Zatím bylo prozkoumáno na 80% prostoru a zatím naštěstí bez nálezu,“ popisuje stavbu poslanec Jiří Skalický. „Měli jsme s kolegou velký zájem si stavbu prohlédnout, seznámit se s jejím aktuálním stavem. A musím konstatovat, že zatím se vše daří podle plánu,“ dodal Skalický.

Boj o peníze

Příprava stavby trvala více než osm let, obtížné bylo i prosadit stavbu do státního rozpočtu. Územní rozhodnutí stavby I/37 Pardubice – Trojice nabylo právní moci už v prosinci roku 2006, o tři roky později bylo vydáno stavební povolení. Předchozí první etapa v prostoru u dostihového závodiště, která se týkala úpravy křižovatky a lávky pro pěší, skončila před dvěma lety. A teprve v roce 2015 byla zahájena etapa druhá. Stavba má být uvedena do provozu v září 2017, náklady na ni jsou vyčísleny kolem 400 milionů korun.

„Myslím, že si Pardubice po dokončení stavby oddechnou. Všichni víme, jak je dopravní situace v této lokalitě složitá, další nárůst dopravy se dá očekávat po dokončení dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 a svedení dopravy právě sem. Získat peníze na realizaci této stavby bylo velmi složité. Už v minulém volebním období sněmovny se podařilo do státního rozpočtu dostat tzv. řádek a v něm první desítky milionů na přípravu stavby, pak se ale situace několikrát zkomplikovala a tento řádek byl několikrát v ohrožení,“ připomíná složité vyjednávání o finančních prostředcích poslanec Skalický.

Klíčová doprava

Problematika dopravy, a to nejen v krajské metropoli, zajímá poslance Jiřího Skalického už řadu let. Schází se starosty měst a obcí i představiteli Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sleduje nejen přípravu jednotlivých staveb, ale také problematiku výkupu pozemků. „Dosavadní praxe byla nepřehledná. Současná legislativa umožňovala ministru dopravy vykupovat pozemky až za šestnáctinásobky ceny pozemků, ale bez jasných pravidel. Proto jsem rád, že se nám ve sněmovně podařilo nyní ve zrychleném čtení schválit novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela sjednocuje cenu na osminásobek ceny určené znalcem,“ dodává Jiří Skalický s tím, že novela bude účinná od 1. března 2016.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK