Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Ohrožuje Evropská unie práva a svobody legálních držitelů zbraní?

Listopadové teroristické atentáty v Paříži nenechali nikoho chladným, včetně Evropské komise. Ta zareagovala typicky úřednickým způsobem a oprášila několik let starý návrh novely směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Zcela zřejmě bez většího přemýšlení a znalosti věci. Bohužel se tak nevydali cestou většího dozoru či boje proti ilegálnímu obchodu, ale rozhodli se pro pouhou restrikci držitelů legální zbraní. „Tento návrh je nejenom principiálně špatně, ale navíc zcela odporuje filozofii, jež razí české zákony o zbraních a postoji TOP 09,“ okomentoval návrh Komise poslanec Jiří Skalický (TOP 09).

Podstatou zmíněné novely je hned několik opatření – zákaz veškerých poloautomatických zbraní, jejich napodobenin i znehodnocených verzí; povinnost veřejných muzeí znehodnotit veškeré automatické a poloautomatické zbraně (mnohdy s nevyčíslitelnou historickou hodnotou); zákaz soukromých sbírek těchto zbraní; zákaz jejich servisu, výroby i prodeje. Další opatření se pak týkají kooperace členských států, sdílení informací či vydávání zbrojních průkazů. Implementace této směrnice by vedla k výrazným finančním výdajům ze strany členských států na vykoupení a likvidací zbraní, k ohromným ekonomickým ztrátám českých firem, které tyto typy zbraní vyrábějí, opravují či jinak s nimi obchodují a také k řadě absurdních situací jakou by byla povinnost zřídit si zbrojní průkaz za účelem držení pouhých napodobenin (plastové hračky, air-softové vybavení apod.) či všudypřítomných vzduchovek.

Fakt, že Komise reagovala poměrně rychle na nedávnou tragédii v Paříži je správně. Nicméně obsah její reakce je tristní. Realita je taková, že tento zásah do práv a svobod držitelů legálních zbraní ke zvýšení naší bezpečnostní situace rozhodně nepovede,“ oponuje návrhu poslanec Jiří Skalický. Dá se totiž jen těžko předpokládat, že by se potenciální teroristé řídili našimi pravidly a opatřili si povolení i zbraně dle zákona. Příklady z jiných evropských států, např. z Velké Británie, navíc dokazují, že restrikce nejen že nevedou k omezení kriminality a násilí, ale naopak k rostoucímu počtu ilegálně držených zbraní, což je z hlediska státního dozoru mnohem rizikovější situace.

Evropská unie by neměla omezovat legální držitele. Hlavní nebezpečí plyne zejména z nestability v okolí Evropy. Na černý trh se dostává velké množství zbraní ztracených během ozbrojených konfliktů na Ukrajině či na Blízkém východě a právě ty mohou být zneužity radikály a použity proti našim občanům. Legálně pořízené a zaevidované zbraně jsou z tohoto hlediska zcela marginálním rizikem,“ uzavírá celou otázku poslanec Jiří Skalický.

Videozáznam z tiskové konference


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK