Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Je demokracie samozřejmostí, nebo za ni stále musíme bojovat?

Výročí 17. listopadu - Dne boje za svobodu a demokracii je příležitostí ohlédnout se zpět a položit si otázku: Je demokracie pro současnou generaci už jen samozřejmostí? Znamená pro dnešní studenty totéž jako v roce 1939, nebo o padesát let později v roce 1989?

V říjnu roku 1939 vyšli do ulic studenti, kteří protestovali proti nacistické okupaci. Jedním z nich byl Jan Opletal, student lékařské fakulty. Při demonstraci byl postřelen a svým zraněním o několik dní později zemřel. Jeho pohřeb konaný 15. listopadu přerostl do další protinacistické okupace, na kterou říšský protektor Konstantin von Neurathem reagoval uzavřením všech českých univerzit. Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračních táborů, devět dalších bylo 17. listopadu popraveno. Byli to lidé, kteří bojovali za demokracii a za svobodu.

Připomínka 50. výročí nacistických represí se 17. listopadu 1989 proměnila v demonstraci proti komunistickému režimu. Také tehdejší studenti chtěli demokracii a také oni za to byli biti. Nevzdali se a demokracii pro nás vybojovali. Jejich aktivita a touha po demokracii se šířila z Prahy do dalších měst tehdejšího Československa. Sametová revoluce vedla k pádu komunistického režimu a k přeměně politického zřízení.

Od té doby uplynulo dalších sedmadvacet let. Jak vnímá události 17. listopadu dnešní mladá generace? Váží si demokracie? Obávám se, že pro mnohé se demokracie stala samozřejmostí. Doufám ale v probuzení českého národa. Věřím, že si především mladí lidé uvědomí, že demokracii je třeba chránit a občas za ni i bojovat. Snad si to uvědomí alespoň při připomínce událostí 17. listopadu 1939 a 1989.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK